Bp Stefan Cichy
Strój chórowy biskupa, prałatów i kanoników
(2007)

  • Kategoria tekstu: Anamnesis
  • Źródło przedstawianego tekstu: Anamnesis 49 (2007), s. 114
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Tytuł tekstu może się różnić od wersji drukowanej ze względu na standaryzację dla potrzeb wyszukiwarki.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

PYTANIE:

Jaki jest strój chórowy biskupa, prałatów i kanoników?

ODPOWIEDŹ:

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w Ceremoniale biskupim. Czytamy tam: "Strój chórowy biskupa tak na terenie jego diecezji jak i poza diecezją, składa się z: fioletowej sutanny; jedwabnego fioletowego pasa z jedwabnymi frędzlami zdobiącymi oba zakończenia (ale nie z pomponami); rokiety z lnianego lub innego płótna; fioletowego mucetu (bez kaptura); krzyża noszonego na piersiach, zawieszonego na zielonym sznurze, przetykanym złotem; fioletowej piuski; fioletowego biretu z pomponem.

Kiedy nosi się fioletową sutannę, używa się także fioletowych skarpet. Noszenie zaś fioletowych skarpet wraz z sutanną czarną obszytą sznurkiem pozostaje zupełnie do uznania" (nr 63).

Podobne przepisy na temat stroju chórowego podano w dodatku Ceremoniału biskupiego.

"Prezbiterzy, którzy uczestniczą w czynności liturgicznej, ale nie koncelebrują, są ubrani w strój chórowy, jeśli są prałatami lub kanonikami; w innym przypadku nakładają komżę na sutannę" (nr 66).

Co do stroju chórowego prałatów Ceremoniał biskupi w dodatku postanawia:

1201*(1206). Prałaci zrównani w prawie z biskupami diecezjalnymi, chociaż nie mają święceń biskupich, mogą nosić takie same szaty jak biskupi.

1202*(1207). Prałaci przełożeni Urzędów Kurii Rzymskiej, nie posiadający godności biskupiej, audytorzy Świętej Roty Rzymskiej, generalny Promotor sprawiedliwości i Obrońca węzła w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej, Protonotariusze Apostolscy "de numere" oraz duchowni Kamery Apostolskiej:

a) jako strój chórowy noszą sutannę koloru fioletowego, fioletowy pas przyozdobiony jedwabnymi frędzlami, rokietę, fioletowy mantolet oraz czarny biret z czerwonym pomponem;

b) w okolicznościach uroczystych poza liturgią noszą czarną sutannę bez pelerynki, obszytą czerwonym sznurkiem wraz z innymi ozdobami tego koloru; fioletowy pas, szeroki płaszcz fioletowy (który jednak nie obowiązuje); czarne skarpety i obuwie zwyczajne, bez ozdobnych klamer.

1203*(1208). Protonotariusze Apostolscy "supra numerum" oraz prałaci honorowi Jego Świątobliwości:

a) jako strój chórowy noszą sutannę koloru fioletowego, fioletowy pas przyozdobiony frędzlami, komżę nie drapowaną (superpelliceum non crispatum) oraz czarny biret z czarnym pomponem;

b) w okolicznościach uroczystych poza celebracjami liturgicznymi noszą: czarną sutannę bez pelerynki, z obszyciem i innymi ozdobami czerwonego koloru oraz fioletowy pas, jak wyżej. Fioletowy płaszcz, chociaż nie jest nakazany, zachowują Protonotariusze Apostolscy "supra numerum", nie zaś prałaci honorowi.

1204*(1209). Kapelani Jego Świątobliwości zarówno jako strój chórowy jak też w okolicznościach uroczystych poza celebracjami liturgicznymi, noszą czarną sutannę obszytą fioletowym sznurkiem i z innymi ozdobami, oraz jedwabny pas koloru fioletowego. Do ich stroju chórowego należy również komża nałożona na sutannę.

Na temat stroju kanoników Ceremoniał biskupi wypowiada się następująco:

1205*(1210). Kanonicy nie będący biskupami, na czas celebracji liturgicznych jako strój chórowy nakładają przysługującą im sutannę, na nią zaś tylko komżę i czarny lub popielaty mucet, obszyty fioletowym sznurkiem; beneficjaci (beneficiarii) zaś ubierają tylko komżę oraz czarny lub popielaty mucet.

Poza celebracjami liturgicznymi przywdziewają szaty, jakie im przysługują stosownie do ich stanu.