Bp Stefan Cichy / Ks. M. Matuszewski
Gest koncelebrujących podczas wypowiadania słów konsekracyjnych
(2006)

  • Kategoria tekstu: Anamnesis
  • Źródło przedstawianego tekstu: Anamnesis 45 (2006), s. 109
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • W "Anamnesis" ten tekst znajduje się w grupie odpowiedzi autorstwa Ks. Biskupa S. Cichego oraz ks. M. Matuszewskiego, stąd podwójne autorstwo przy każdym z nich. Tytuł tekstu może się różnić od wersji drukowanej ze względu na standaryzację dla potrzeb wyszukiwarki.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

PYTANIE:

Jakiego gestu powinni używać współcelebransi podczas konsekracji, gestu wskazującego czy epikletycznego?

ODPOWIEDŹ:

Na temat tego gestu zdania liturgistów są podzielone i napisano już wiele artykułów. Mszał rzymski podaje, że podczas wypowiadania słów konsekracyjnych nad chlebem i winem koncelebransi mogą wyciągnąć prawą rękę w stronę chleba i kielicha (OWMR 222 i następne). Nie jest to gest obowiązkowy. Dlatego osoba czuwająca nad porządkiem koncelebry powinna już w zakrystii poinformować, czy będzie on wykonany i w jaki sposób. Bardzo ważna jest tu jedność w znaku.

Biorąc pod uwagę łaciński tekst Ogólnego wprowadzenia, w którym użyto tego samego czasownika extendere na opisanie wyciągnięcia rąk podczas epiklezy konsekracyjnej, jak i podczas konsekracji oraz fakt, że w zbiorze gestów przewidzianych w liturgii rzymskiej nie ma gestu wskazującego, należy opowiedzieć się za gestem epikletycznym podczas wypowiadania słów konsekracyjnych.

Szersze uzasadnienie dla zastosowania w tym momencie gestu epikletycznego podaje Ks. prof. S. Czerwik w artykule: Potrzeba i główne myśli instrukcji Redemptionis sacramentum, Anamnesis 11 (2005) nr 2 (41) s. 74.