Bp Stefan Cichy
Wykonywanie czytań mszalnych przez kobiety
(2005)

  • Kategoria tekstu: Anamnesis
  • Źródło przedstawianego tekstu: Anamnesis 44 (2005), s. 90
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Tytuł tekstu może się różnić od wersji drukowanej ze względu na standaryzację dla potrzeb wyszukiwarki.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

PYTANIE:

Jak to jest z czytaniem lekcji przez świeckich – czytaj kobiety. Czy mogą to robić z ambonki czy też raczej nie? I gdzie dokładnie można znaleźć informacje na ten temat? Czy w rozporządzeniu księdza Arcybiskupa na temat "służby liturgicznej tylko męskiej" jest coś o tym? I gdzie to rozporządzenie można odszukać?

ODPOWIEDŹ:

Warto sobie poszukać na stronie Komisji www.kkbids.episkopat.pl instrukcję Episkopatu Polski z dnia 11 marca 1987 r. wydaną z okazji ogłoszenia nowego Mszału rzymskiego dla diecezji polskich. Tam jest wszystko napisane. Przytaczam tylko istotne słowa z nr. 23.: "W odprawianiu liturgii powinni czynnie uczestniczyć ministranci, lektorzy, psałterzysta i schola. W czasie Mszy odprawianych z udziałem ogółu wiernych czytania poza Ewangelią winni wykonywać odpowiednio przygotowani lektorzy: chłopcy lub dorośli mężczyźni. Psalm responsoryjny winien śpiewać psałterzysta. W wypadkach szczególnych funkcję lektora i psałterzysty może pełnić kobieta, wykonując czytania i śpiewy z miejsca głoszenia słowa Bożego" (por. nr 8 niniejszej Instrukcji).

Kobiety mogą więc czytać słowo Boże z ambonki.

Najnowsze Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiegomówi ogólnie w p. 101: ?"Gdy nie ma ustanowionego lektora, do wykonywania czytań z Pisma świętego winny być upoważnione inne osoby świeckie, nadające się do pełnienia tej funkcji i starannie przygotowane, ażeby wierni, słuchając natchnionych czytań, przejęli się żywą miłością Pisma świętego".