Bp Stefan Cichy
Postawa wiernych w czasie okadzania kapłana (1)
(2005)

  • Kategoria tekstu: Anamnesis
  • Źródło przedstawianego tekstu: Anamnesis 41 (2005), s. 137
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Tytuł tekstu może się różnić od wersji drukowanej ze względu na standaryzację dla potrzeb wyszukiwarki.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

PYTANIE:

Jaka ma być postawa wiernych w czasie okadzania kapłana po przygotowaniu darów ofiarnych?

ODPOWIEDŹ:

Caeremoniale episcoporum w p. 149 zaznacza: "Z kolei turyferarz podchodzi do biskupa, który z łódki trzymanej przez diakona nakłada kadzidło i błogosławi. Następnie biskup bierze kadzielnicę od diakona i w jego asyście okadza dary ofiarne, krzyż i ołtarz, jak na początku Mszy. Potem wszyscy wstają, diakon zaś, stojąc z boku ołtarza, okadza biskupa, stojącego bez mitry, następnie koncelebransów i lud. Biskup nie powinien wypowiadać wezwania: Módlcie się ani modlitwy nad darami przed zakończeniem okadzenia".

Jeżeli w czasie Mszy sprawowanej przez biskupa podczas okadzania go po przygotowaniu darów ofiarnych wszyscy stoją, analogicznie winno być w czasie Mszy św., której przewodniczy prezbiter.