Bp Stefan Cichy
Komentarze mszalne
(2005)

  • Kategoria tekstu: Anamnesis
  • Źródło przedstawianego tekstu: Anamnesis 41 (2005), s. 135
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Tytuł tekstu może się różnić od wersji drukowanej ze względu na standaryzację dla potrzeb wyszukiwarki.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

PYTANIE:

Kiedy we Mszy św. można stosować komentarze?

ODPOWIEDŹ:

Nowe Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego bardzo mało mówi na temat komentarzy. W jednym punkcie mowa jest o komentatorze: "Funkcję liturgiczną pełnią także: Komentator, który za pomocą objaśnień i pewnych pouczeń wprowadza wiernych w liturgię i przygotowuje ich do lepszego jej zrozumienia. Uwagi podawane przez komentatora powinny być starannie przygotowane, zwięzłe i jasne. Podczas pełnienia swej funkcji komentator stoi w odpowiednim do tego miejscu, mając przed sobą wiernych, ale nie na ambonie" (105 b)

Mowa jest natomiast o komentarzach, które może wypowiedzieć sam celebrans (wzgl. komentator): Przewodniczącemu zgromadzenia "wolno w bardzo krótkich słowach wprowadzić wiernych we Mszę danego dnia po wstępnym pozdrowieniu a przed aktem pokutnym; do liturgii słowa, przed czytaniami; do Modlitwy eucharystycznej, przed prefacją, nigdy zaś w czasie samej prefacji; wreszcie może zakończyć całą świętą czynność przed rozesłaniem" (OWMR 31). Tak więc możliwe są komentarze:

- po wstępnym pozdrowieniu. Mówi o tym OWMR nr 50: "Po pozdrowieniu ludu kapłan albo diakon lub świecka osoba usługująca może w bardzo krótkich słowach wprowadzić wiernych w treść Mszy świętej danego dnia", zaś nr 124 zaznacza: "Z kolei on sam [przewodniczący zgromadzenia] lub odpowiednio przygotowany ministrant może w bardzo zwięzłych słowach wprowadzić wiernych w treść Mszy świętej danego dnia".

- przed liturgią słowa. OWMR 128 podkreśla: "Kapłan w bardzo zwięzłych słowach może wprowadzić wiernych w Liturgię słowa"

- przed Modlitwą eucharystyczną, przed prefacją, nigdy zaś w czasie samej prefacji; czyli przed Pan z wami poprzedzającym prefację.

- przed rozesłaniem: "Po modlitwie po Komunii można podać ludowi krótkie ogłoszenia, jeśli są przewidziane" (OWMR 166).

Propozycje takich komentarzy drukuje "Ateneum Kapłańskie" w materiałach liturgicznych. Podaje je także liturgiczna strona internetowa www.liturgia.wroclaw.pl. Ks. prof. Stanisław Czerwik w książce Niedzielna służba Boża proponuje tylko komentarz wstępny i przed liturgią słowa.