Bp Stefan Cichy
Krzyż ołtarzowy w prezbiterium ozdobionym krzyżem w absydzie
(2005)

  • Kategoria tekstu: Anamnesis
  • Źródło przedstawianego tekstu: Anamnesis 41 (2005), s. 135
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Tytuł tekstu może się różnić od wersji drukowanej ze względu na standaryzację dla potrzeb wyszukiwarki.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

PYTANIE:

Czy konieczne jest stawianie krzyża na ołtarzu lub w jego pobliżu, skoro dominującym elementem wystroju całego prezbiterium jest figura lub obraz Ukrzyżowanego w ołtarzu głównym?

ODPOWIEDŹ:

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w nowym Ogólnym wprowadzeniu do Mszału rzymskiego w dwu numerach. W numerze 117 czytamy: "Na ołtarzu lub w jego pobliżu ma się znajdować krzyż z wizerunkiem Chrystusa ukrzyżowanego. Świeczniki i krzyż można też wnieść w procesji na wejście". Natomiast numer 308 postanawia: "Podobnie na ołtarzu lub obok niego należy umieścić krzyż z wizerunkiem Chrystusa ukrzyżowanego, dobrze widoczny dla zgromadzonych wiernych. Wypada pozostawić ten krzyż przy ołtarzu także poza czasem sprawowania liturgii, aby przypominał wiernym zbawczą mękę Pana".

Jeżeli więc w pobliżu ołtarza jest widoczny krzyż z wizerunkiem Chrystusa ukrzyżowanego, nie trzeba na ołtarzu umieszczać drugiego krzyża.