Bp Stefan Cichy
Imię biskupa w Modlitwie Eucharystycznej
(2002)

  • Kategoria tekstu: Anamnesis
  • Źródło przedstawianego tekstu: Anamnesis 31 (2002), s. 94
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Tytuł tekstu może się różnić od wersji drukowanej ze względu na standaryzację dla potrzeb wyszukiwarki.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

PYTANIE:

Jak wymienia się imię biskupa w Modlitwie Eucharystycznej?

ODPOWIEDŹ:

Zasady co do wymieniania imienia biskupa podane są w dotychczasowym Ogólnym wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego w nrze 109: "Ordynariusza miejscowego wspomina się taką formułą: ‚za Twojego sługę papieża N. i za naszego biskupa (wikariusza, prałata, prefekta, opata) N.’ Wolno wymienić w Modlitwie eucharystycznej biskupów koadiutorów i pomocniczych. Gdy trzeba wspomnieć kilku, używa się formuły ogólnej: ‚za naszego biskupa N. i jego biskupów pomocniczych’. W każdej Modlitwie eucharystycznej należy te formuły odpowiednio dostosować biorąc pod uwagę prawidła gramatyki. W Mszale rzymskim dla diecezji polskich na s. 302* przed Pierwszą Modlitwą Eucharystyczną przypomniano, jak wymienia się imię biskupa. Nigdzie nie ma wzmianki, by mówić "za obecnego tu biskupa N."