Bp Stefan Cichy
Błogosławieństwo kapłana przez biskupa przed Ewangelią
(2002)

  • Kategoria tekstu: Anamnesis
  • Źródło przedstawianego tekstu: Anamnesis 31 (2002), s. 93
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Tytuł tekstu może się różnić od wersji drukowanej ze względu na standaryzację dla potrzeb wyszukiwarki.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

PYTANIE:

Czy kapłan czytający Ewangelię w czasie Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem biskupa powinien prosić o błogosławieństwo przed jej czytaniem?

ODPOWIEDŹ:

Tak. Już Caeremoniale Episcoporum z 1984 r. w p. 74 wyraźnie zaznaczało: "Deficiente diacono, presbyter benedictionem petit et accipit ab Episcopo atque Evangelium profert, ut supra descriptum est" (Jeśli nie ma diakona, kapłan prosi o błogosławieństwo i otrzymuje je od biskupa oraz czyta Ewangelię, jak to jest opisane wyżej). Obecnie Institutio generalis Missalis Romani z 2002 r. w nrze 212 wyraźnie zaznacza: "Incepto Allelúia, omnes surgunt, excepto Episcopo, qui imponit incensum nihil dicens et benedicit diaconum vel, eo absente, concelebrantem qui Evangelium est proclamaturus. In concelebratione tamen cui presbyter praeest, concelebrans qui, absente diacono, Evangelium proclamat, benedictionem celebrantis principalis nec petit nec accipit" (Gdy rozpocznie się śpiew Alleluja, wszyscy wstają, z wyjątkiem biskupa, który w milczeniu nakłada kadzidło i udziela błogosławieństwa diakonowi lub, w razie jego nieobecności, koncelebransowi mającemu wygłosić Ewangelię. Podczas koncelebracji, której przewodniczy prezbiter, koncelebrans mający pod nieobecność diakona głosić Ewangelię, nie prosi głównego celebransa o błogosławieństwo ani go nie otrzymuje).