Bp Stefan Cichy
Opuszczenie aklamacji przed Ewangelią
(2002)

  • Kategoria tekstu: Anamnesis
  • Źródło przedstawianego tekstu: Anamnesis 31 (2002), s. 93
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Tytuł tekstu może się różnić od wersji drukowanej ze względu na standaryzację dla potrzeb wyszukiwarki.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

PYTANIE:

Czy w wypadku nieśpiewania aklamacji przed Ewangelią można czy należy ją opuścić?

ODPOWIEDŹ:

Dotychczasowe Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego w nrze 39 zawiera postanowienie: "Alleluja i werset przed Ewangelią można opuścić, jeśli nie są śpiewane". Postanowienie to jest także w Institutio generalis Missalis Romani z 2002 r. w nrze 63,c. Wprowadzenie teologiczno-pastoralne do II wydania lekcjonarza mszalnego z 1981 r. postuluje: "Aklamacja Alleluja i werset przed Ewangelią winny być śpiewane podczas gdy wszyscy stoją. Nie tylko jednak kantor, który intonuje, lub tylko schola, lecz cały lud winien jednogłośnie śpiewać" (nr 23).