Ks. Krzysztof Konecki
Błogosławieństwo wody chrzcielnej podczas Liturgii Wigilii Paschalnej
(2013)

  • Kategoria tekstu: Anamnesis
  • Źródło przedstawianego tekstu: Anamnesis 74 (2013), s. 81
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Tytuł tekstu może się różnić od wersji drukowanej ze względu na standaryzację dla potrzeb wyszukiwarki.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

PYTANIE:

Czy dozwolone jest błogosławieństwo wody chrzcielnej podczas Liturgii Wigilii Paschalnej, podczas której nie udzielany jest chrzest. W kościele tym nie ma także chrzcielnicy. Wiem, że można zastąpić ten obrzęd błogosławieństwem wody do pokropienia, ale czy nie lepiej jest pobłogosławić wodę chrzcielną i przechowywać ją w godnym miejscu i używać jej podczas chrztów w późniejszym czasie?

(Bartłomiej Rochowiak)

ODPOWIEDŹ:

Dozwolone jest błogosławieństwo wody chrzcielnej podczas Liturgii Wigilii Paschalnej także wtedy, gdy nie udzielany jest sakrament chrztu lecz pod warunkiem, że w kościele znajduje się chrzcielnica. Rubryki mszalne mówią bowiem wyraźnie, że po zakończonym obrzędzie błogosławieństwa wodę należy zanieść do chrzcielnicy. Trudno wyobrazić sobie inne odpowiednie miejsce, w którym można byłoby przechowywać wodę chrzcielną przez cały okres paschalny. Zresztą sakrament chrztu powinien być zwykle udzielany w kościołach parafialnych, a te muszą posiadać chrzcielnicę. W Obrzędach chrztu dzieci czytamy: "Aby jaśniej było widać, że chrzest jest sakramentem wiary Kościoła, oraz sakramentem włączenia do ludu Bożego, należy go udzielać zwykle w kościele parafialnym, w którym powinna znajdować się chrzcielnica" (nr 10).
(Ks. Krzysztof Konecki)