Ks. Jacek Nowak
Komunia św. po Drodze Krzyżowej i po spowiedzi
(2013)

  • Kategoria tekstu: Anamnesis
  • Źródło przedstawianego tekstu: Anamnesis 74 (2013), pyt. s. 83
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Tytuł tekstu może się różnić od wersji drukowanej ze względu na standaryzację dla potrzeb wyszukiwarki.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

PYTANIE:

1. W związku z Wielkim Postem obserwuje się w parafiach, iż po nabożeństwie Drogi Krzyżowej udziela się Komunii Świętej wiernym. Bardzo często nabożeństwo Drogi Krzyżowej kończy się przed celebracją Eucharystii. Czy jest poprawne udzielanie wiernym Komunii Świętej?

2. Podczas wielkopostnej spowiedzi św. również udziela się wiernym Komunii Świętej. Czy jest to poprawne?

ODPOWIEDŹ:

Księga liturgiczna Komunia Święta i kult tajemnicy eucharystycznej poza Mszą Świętą (Katowice 1985) pozwala na udzielanie Komunii Świętej poza Mszą Świętą (nr 14), to jednak należy wziąć pod uwagę nr 13, który stwierdza: Udział w ofierze eucharystycznej jest doskonalszy, gdy Komunię sakramentalną przyjmuje się w czasie Mszy Świętej. Przyjęcie przez wiernych Ciała Pańskiego bezpośrednio po Komunii kapłana jaśniej uwidacznia ich udział w tej ofierze. Kiedy nabożeństwo Drogi krzyżowej kończy się przed Mszą Świętą, wtedy lepiej jest wyjaśnić wiernym, którzy chcą przystąpić do Komunii Świętej, aby uczynili to podczas Mszy Świętej (por. nr 13). Trzeba też wziąć pod uwagę sytuację na wioskach, gdzie koniec nabożeństwa zbiega się z np. z rozkładem jazdy autobusów i wierni nie mogą już uczestniczyć w celebracji Mszy Świętej. Wtedy można ewentualnie zastosować nr 14.

Jeśli jednak ten casus nie występuje, należy formować wiernych do przyjmowania Komunii Świętej podczas Mszy Świętej.

Bardzo dobrze jest, jeśli są organizowane czasowo sposobności przystępowania do spowiedzi. Jednak łączenie z nią Komunii Świętej (bez Mszy Świętej) nie ma większego uzasadnienia, chyba że chodzi o osoby starsze i chore. W takiej sytuacji również można by rozwiązać ten problem i pomyśleć o celebrowaniu Mszy Świętej dla tej grupy wiernych, np. o zorganizowaniu sakramentu pokuty, po którym nastąpi celebracja Mszy Świętej (por. nr 13).
(Ks. Jacek Nowak SAC)