Ks. Mateusz Matuszewski
Spożycie pozostałych Postaci i puryfikacja na ołtarzu przez akolitę
(2012)

  • Kategoria tekstu: Anamnesis
  • Źródło przedstawianego tekstu: Anamnesis 71 (2012), s. 98
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Tytuł tekstu może się różnić od wersji drukowanej ze względu na standaryzację dla potrzeb wyszukiwarki.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

PYTANIE:

Czy akolita może spożyć pozostałe Postacie eucharystyczne i puryfikować naczynia na ołtarzu?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z zasadami podanymi w OWMR nr 163, miejscem spożycia konsekrowanego Wina i konsekrowanych Hostii, które pozostały po udzieleniu Komunii Świętej, jest ołtarz. Dokonuje tego tylko kapłan lub diakon.

Natomiast miejscem oczyszczenia naczyń eucharystycznych jest prawy bok ołtarza lub kredens. Akolita pomaga kapłanowi lub diakonowi w tej czynności (por. OWMR nr 192). Jeśli natomiast puryfikacja zlecona jest samemu akolicie, oczyszcza on naczynia zawsze na kredensie, na który sam je zanosi, jeśli nie ma diakona (por. OWMR nr 249).

Oczywiście, najlepiej oczyszczać naczynia na kredensie, by nie zakłócać trwającego już w tym momencie uwielbienia.
(Ks. Mateusz Matuszewski)