Ks. Mateusz Matuszewski
Okadzenia krzyża podczas Liturgii Godzin (2)
(2012)

  • Kategoria tekstu: Anamnesis
  • Źródło przedstawianego tekstu: Anamnesis 70 (2012 ), s. 88
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Tytuł tekstu może się różnić od wersji drukowanej ze względu na standaryzację dla potrzeb wyszukiwarki.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

PYTANIE:

W 277. numerze OWMR czytamy: [...]Przed okadzeniem i po jego wykonaniu oddaje się głęboki ukłon w stronę okadzanej osoby lub rzeczy, z wyjątkiem ołtarza i darów złożonych na ofiarę w Mszy świętej[...]

Czy podczas okadzania ołtarza w Jutrzni i Nieszporach należy pominąć ukłon w jego stronę podobnie jak we Mszy św.?

ODPOWIEDŹ:

Nie.

Czynność ta została opisana w cytowanym wyżej Ceremoniale (nr 203). Różnica w postępowaniu wynika z faktu, że podczas przygotowania darów celebrans już jest przy ołtarzu, a w czasie Jutrzni i Nieszporów dopiero teraz do niego podchodzi z miejsca przewodniczenia.
(Ks. dr Mateusz Matuszewski)