Zasoby

Obecnie w bazie dostępne jest 140 dokumentów (w tym 65 sprawdzonych i z dostępem do źródeł). (Zobacz wszystkie)

Dokumenty opatrzone znakiem kontrolnym zostały dokładnie sprawdzone względem tekstu opublikowanego. Pozostałe są w wersji testowej, stopniowo sprawdzanej i poprawianej, można z nich korzystać w celach studyjnych.

Wybrane dokumenty

Aktywny filtr: Eucharystia

 1. 2017 KEP: Wskazania dotyczące homilii mszalnej 
 2. 2017 Kongr. Kultu Boż.: List okólny do Biskupów na temat chleba i wina do sprawowania Eucharystii 
 3. 2017 KEP: Dyrektorium w sprawie celebracji Mszy świętej transmitowanej przez telewizję 
 4. 2016 Kongr. Kultu Bożego: "In Missa in Cena Domini". Dekret ws. obrzędu umywania nóg w liturgii Wielkiego Tygodnia 
 5. 2015 KEP: Wskazania w sprawie materii Eucharystii 
 6. 2015 KEP: Zarządzenie do "Wskazań w sprawie materii Eucharystii" dotyczące rejestru producentów oraz dostawców chleba i wina mszalnego do celebracji Eucharystii 
 7. 2014 KEP: Wskazania dotyczące liturgii Mszy świętych sprawowanych w małych grupach i wspólnotach
 8. 2014 Kongr. Kultu Boż.: Dyrektorium homiletyczne
 9. 2014 Kongr. Kultu Boż.: "Znaczenie rytualne daru pokoju podczas Mszy św."
 10. 2014 Abp Jędraszewski: Dekret Arcybiskupa Łódzkiego w sprawie zezwoleń na binację i trynację oraz składanych stypendiów mszalnych 
 11. 2013 Kongr. Kultu Boż.: Dekret o włączeniu wezwania św. Józefa do modlitw eucharystycznych
 12. 2008 Bp Stefanek: Instrukcja Biskupa Łomżyńskiego w sprawie odprawiania Mszy wieczornych na rozpoczęcie niedzieli i uroczystości obowiązujących 
 13. 2007 KEP: Wskazania dotyczące sprawowania Mszy św. według Motu proprio "Summorum Pontificum"
 14. 2007 Benedykt XVI: "Sacramentum caritatis". Posynodalna Adhortacja Apostolska o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła 
 15. 2006 Abp Życiński: Dekret Arcybiskupa Lubelskiego dotyczący popołudniowych i obrzędowych Mszy Świętych w sobotę 
 16. 2006 Kongr. Kultu Boż.: Wprowadzenie w Polsce Komunii św. na rękę (Dekret)
 17. 2005 KEP: Wskazania po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego
 18. 2004 Kongr. Kultu Boż.: "Redemptionis Sacramentum". Instrukcja o tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią
 19. 2003 Kongr. Kultu Boż.: Ogólne Wprowadzenie Do Mszału Rzymskiego
 20. 2003 Jan Paweł II: "Ecclesia de Eucharistia". Encyklika o Eucharystii w życiu Kościoła 
 21. 2002 Abp Życiński: Dekret Arcybiskupa Lubelskiego w sprawie Komunii Świętej pod dwiema postaciami 
 22. 1995 Kongr. N. Wiary: Wyjaśnienie w sprawie użycia chleba z zawartością glutenu i moszczu jako materii eucharystycznej
 23. 1994 Kom. liturg. KEP: Wskazania dotyczące fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgii
 24. 1991 KEP: Instrukcja w sprawie formacji i sposobu wykonywania posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej
 25. 1991 Kongr. Duchow.: "Mos iugiter". Dekret o intencjach mszalnych i mszach zbiorowych 
 26. 1990 KEP: Postanowienie odnośnie nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej
 27. 1987 KEP: Instrukcja o kulcie tajemnicy Eucharystii poza Mszą Świętą
 28. 1987 KEP: Instrukcja w związku z wydaniem nowego mszału ołtarzowego
 29. 1985 KEP: Pouczenie dla kapłanów w sprawie Mszy Świętych odprawianych w wigilie niedziel i świąt de praecepto 
 30. 1984 Kongr. Kultu Bożego: "Quattuor abhinc annos". List o użyciu Mszału Rzymskiego wg wydania wzorcowego z r. 1962 
 31. 1983 Kongr. N. Wiary: List do Biskupów Kościoła Katolickiego o niektórych zagadnieniach dotyczących szafarza Eucharystii 
 32. 1981 Kongr. Kultu Bożego: Ogólne wprowadzenie do Lekcjonarza mszalnego (wyd. 2)
 33. 1980 KEP: Przepisy wykonawcze do Instrukcji Kongregacji ds. Sakramentów i Kultu Bożego "Inaestimabile donum" z 3 IV 1980
 34. 1979 KEP: Uchwała w sprawie Komunii świętej pod dwiema postaciami w zgromadzeniach zakonnych i wspólnotach życia konsekrowanego 
 35. 1973 Kongr. Kultu Bożego: Dyrektorium o Mszach św. z udziałem dzieci 
 36. 1973 Kongr. Kultu Bożego: Komunia Święta i kult tajemnicy Eucharystycznej poza Mszą Świętą. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne
 37. 1972 Kongr. N. Wiary: Deklaracja "O partykułach eucharystycznych" 
 38. 1971 KEP: Zarządzenie w sprawie mszy wotywnych 
 39. 1969 Kongr. Kultu Boż.: "Actio pastoralis". Instrukcja o mszach dla grup specjalnych 
 40. 1967 Kom. Wykonawcza KL: "Eucharisticum Mysterium". Instrukcja o kulcie Tajemnicy Eucharystycznej
 41. 1967 Kongr. Soboru: "Tricenario Gregoriano". Deklaracja o ciągłości celebracji trzydziestu Mszy Gregoriańskich
 42. 1965 Paweł VI: "Mysterium fidei". Encyklika w sprawie nauki o Najśw. Eucharystii i jej kultu 
 43. 1960 Jan XXIII: "Rubricarum instructum". Pismo Apostolskie motu proprio zatwierdzające zbiór nowych rubryk Brewiarza i Mszału Rzymskiego
 44. 1910 Kongr. Sakramentów: "Quam singulari". Dekret o wczesnym dopuszczeniu dzieci do Pierwszej Komunii Świętej
 45. 1905 Kongr. Soboru: "Sacra Tridentina Synodus". Dekret o codziennej Komunii Św.
 46. 1902 Leon XIII: "Mirae caritatis". Encyklika o sakramencie Eucharystii