Zasoby

Obecnie w bazie dostępne jest 140 dokumentów (w tym 65 sprawdzonych i z dostępem do źródeł). (Zobacz wszystkie)

Dokumenty opatrzone znakiem kontrolnym zostały dokładnie sprawdzone względem tekstu opublikowanego. Pozostałe są w wersji testowej, stopniowo sprawdzanej i poprawianej, można z nich korzystać w celach studyjnych.

Wybrane dokumenty

Aktywny filtr: Sprawdzone

 1. 2020 Kom. liturgiczna KEP: "Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca w okresie epidemii". Komunikat 
 2. 2019 Franciszek: "Aperuit Illis". List Apostolski w formie Motu Proprio Ojca Świętego Franciszka, w którym ustanawia Niedzielę Słowa Bożego 
 3. 2017 Kongr. ds. Kanoniz.: Instrukcja "Relikwie w Kościele: poświadczenie prawdziwości oraz przechowywanie" 
 4. 2017 KEP: Wskazania dotyczące homilii mszalnej 
 5. 2017 KEP: Instrukcja o muzyce kościelnej (2) 
 6. 2017 Kongr. Kultu Boż.: List okólny do Biskupów na temat chleba i wina do sprawowania Eucharystii 
 7. 2017 KEP: Instrukcja dotycząca posługiwania chorym i umierającym 
 8. 2017 Kom. Ecclesia Dei: List na temat zezwolenia na zawieranie małżeństw przez wiernych korzystających z posługi Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X 
 9. 2017 KEP: Dyrektorium w sprawie celebracji Mszy świętej transmitowanej przez telewizję 
 10. 2016 Kongr. N. Wiary: Ad resurgendum cum Christo. Instrukcja dotycząca pochówku ciał zmarłych oraz przechowywania prochów w przypadku kremacji 
 11. 2016 KEP: Stanowisko biskupów polskich w sprawie małżeństwa katolickiego zawieranego poza miejscem świętym 
 12. 2016 Kongr. Kultu Bożego: "In Missa in Cena Domini". Dekret ws. obrzędu umywania nóg w liturgii Wielkiego Tygodnia 
 13. 2015 KEP: Wskazania w sprawie materii Eucharystii 
 14. 2015 KEP: Zarządzenie do "Wskazań w sprawie materii Eucharystii" dotyczące rejestru producentów oraz dostawców chleba i wina mszalnego do celebracji Eucharystii 
 15. 2015 KEP: Wskazania dla kapłanów pełniących posługę egzorcysty 
 16. 2014 Abp Jędraszewski: Dekret Arcybiskupa Łódzkiego w sprawie zezwoleń na binację i trynację oraz składanych stypendiów mszalnych 
 17. 2013 Kom. liturg. KEP: Komunikat w sprawie włączenia imienia św. Józefa do Modlitw Eucharystycznych 
 18. 2011 Kom. Ecclesia Dei: "Universae Ecclesiae". Instrukcja dotycząca zastosowania Listu Apostolskiego Motu Proprio data Summorum Pontificum Jego Świątobliwości Benedykta PP XVI 
 19. 2009 Abp Życiński: Zarządzenie Arcybiskupa Lubelskiego w sprawie celebracji liturgicznych dotyczących uzdrowienia 
 20. 2008 Bp Stefanek: Instrukcja Biskupa Łomżyńskiego w sprawie odprawiania Mszy wieczornych na rozpoczęcie niedzieli i uroczystości obowiązujących 
 21. 2007 Benedykt XVI: "Sacramentum caritatis". Posynodalna Adhortacja Apostolska o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła 
 22. 2006 Abp Życiński: Dekret Arcybiskupa Lubelskiego dotyczący popołudniowych i obrzędowych Mszy Świętych w sobotę 
 23. 2006 Abp Życiński: Zarządzenie Arcybiskupa Lubelskiego w sprawie modlitwy wiernych 
 24. 2005 Kongr. Kultu Boż.: Ogólne wprowadzenie do Liturgii Godzin 
 25. 2005 Kongr. N. Wiary: Nota dotycząca szafarza sakramentu Namaszczenia Chorych 
 26. 2005 Kard. Glemp: "Niech Chrystus rośnie w nas". List pasterski na Wielki Post 
 27. 2003 Kongr. Kultu Boż.: Ogólne normy roku liturgicznego i kalendarza 
 28. 2003 Jan Paweł II: "Ecclesia de Eucharistia". Encyklika o Eucharystii w życiu Kościoła 
 29. 2002 Kongr. ds. Duchow.: Instrukcja "Kapłan, pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej" 
 30. 2002 Jan Paweł II: "Misericordia Dei". List apostolski Motu proprio o niektórych aspektach sprawowania sakramentu pokuty 
 31. 2002 Abp Życiński: Dekret Arcybiskupa Lubelskiego w sprawie Komunii Świętej pod dwiema postaciami 
 32. 2001 Abp Życiński: Zasady uczestnictwa w modlitewnych spotkaniach ekumenicznych w Archidiecezji Lubelskiej 
 33. 2000 Kongr. Kultu Boż.: Odpowiedzi na zapytania odnośnie do obowiązku sprawowania Liturgii Godzin 
 34. 1997 Kongr. Kultu Bożego: Notyfikacja dotycząca niektórych aspektów własnych kalendarzy i tekstów liturgicznych 
 35. 1997 Kongregacja ds. Duchowieństwa i in.: "Ecclesiae de mysterio". Instrukcja o niektórych kwestiach dotyczących współpracy wiernych świeckich w ministerialnej posłudze kapłanów 
 36. 1996 Kongr. Kultu Bożego: Obrzędy pokuty (wyd. 2). Wprowadzenie teologiczne i pastoralne 
 37. 1993 Kongr. Kultu Boż.: Obrzędy błogosławieństw. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne 
 38. 1993 Kongr. Kultu Boż.: Obrzędy sakramentu małżeństwa (wyd. 3). Wprowadzenie teologiczne i pastoralne 
 39. 1991 Kongr. Kultu Boż.: Sakramenty chorych. Obrzędy i duszpasterstwo. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne 
 40. 1991 Kongr. Duchow.: "Mos iugiter". Dekret o intencjach mszalnych i mszach zbiorowych 
 41. 1990 Kongr. Kultu Bożego: Obrzędy pogrzebu (wyd. 2). Wprowadzenie teologiczne i pastoralne 
 42. 1988 Kongr. Kultu Boż.: "Paschalis sollemnitatis". List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych 
 43. 1987 Kongr. Kultu Boż.: Obrzędy chrześcijańskiego wtajemn. dorosłych - wprowadzenie teol. i past. 
 44. 1987 Kongr. Kultu Bożego: Wtajemniczenie chrześcijańskie. Wprowadzenie ogólne 
 45. 1987 Kongr. Kultu Bożego: Chrzest dzieci. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne 
 46. 1985 KEP: Pouczenie dla kapłanów w sprawie Mszy Świętych odprawianych w wigilie niedziel i świąt de praecepto 
 47. 1984 Kongr. Kultu Bożego: "Quattuor abhinc annos". List o użyciu Mszału Rzymskiego wg wydania wzorcowego z r. 1962 
 48. 1983 Kongr. N. Wiary: List do Biskupów Kościoła Katolickiego o niektórych zagadnieniach dotyczących szafarza Eucharystii 
 49. 1980 Kongr. Kultu Bożego: "Inaestimabile Donum". Instrukcja w sprawie niektórych norm dotyczących kultu Tajemnicy Eucharystycznej 
 50. 1979 KEP: Uchwała w sprawie Komunii świętej pod dwiema postaciami w zgromadzeniach zakonnych i wspólnotach życia konsekrowanego 
 51. 1974 Kongr. N. Wiary: Deklaracja o znaczeniu potwierdzenia przekładów formuł sakramentalnych 
 52. 1973 Kongr. Kultu Bożego: Dyrektorium o Mszach św. z udziałem dzieci 
 53. 1972 KEP: Wskazania duszpasterskie o nabożeństwach dodatkowych 
 54. 1972 Kongr. N. Wiary: Deklaracja "O partykułach eucharystycznych" 
 55. 1971 KEP: Biskupi polscy ogłaszają w Polsce święto Maryi Matki Kościoła 
 56. 1971 KEP: Zarządzenie w sprawie mszy wotywnych 
 57. 1970 Paweł VI: "Laudis canticum". Konstytucja Apostolska wprowadzająca w życie Liturgię Godzin 
 58. 1970 Kongr. Kultu Bożego: "Liturgicae instaurationes". Instrukcja o należytym wykonywaniu Konstytucji o Liturgii Świętej (3) 
 59. 1970 Kongr. Kultu Bożego: "Calendaria particularia". Instrukcja o rewizji kalendarzy partykularnych oraz własnych formularzy oficjów i Mszy 
 60. 1969 Kongr. Kultu Boż.: "Actio pastoralis". Instrukcja o mszach dla grup specjalnych 
 61. 1969 Consilium: "Comme le prévoit". Instrukcja o tłumaczeniu tekstów liturgicznych 
 62. 1967 Kongr. Obrzędów: "Tres abhinc annos". Instrukcja o należytym wykonywaniu Konstytucji o Liturgii Świętej (2) 
 63. 1965 Paweł VI: "Mysterium fidei". Encyklika w sprawie nauki o Najśw. Eucharystii i jej kultu 
 64. 1962 KEP: Dyrektywy w związku z instrukcją Świętej Kongregacji Obrzędów o muzyce sakralnej i liturgii 
 65. 1958 Kongr. Obrzędów: "De musica sacra et sacra Liturgia". Instrukcja Świętej Kongregacji Obrzędów o muzyce sakralnej i liturgii według wskazań encyklik Papieża Piusa XII "Musicae Sacrae Disciplina" Oraz "Mediator Dei"