Zasoby

Obecnie w bazie dostępne jest 140 dokumentów (w tym 65 sprawdzonych i z dostępem do źródeł). (Zobacz wszystkie)

Dokumenty opatrzone znakiem kontrolnym zostały dokładnie sprawdzone względem tekstu opublikowanego. Pozostałe są w wersji testowej, stopniowo sprawdzanej i poprawianej, można z nich korzystać w celach studyjnych.

Wybrane dokumenty

Aktywny filtr: Dokumenty Konf. Episkopatu

 1. 2017 KEP: Wskazania dotyczące homilii mszalnej 
 2. 2017 KEP: Instrukcja o muzyce kościelnej (2) 
 3. 2017 KEP: Instrukcja dotycząca posługiwania chorym i umierającym 
 4. 2017 KEP: Dyrektorium w sprawie celebracji Mszy świętej transmitowanej przez telewizję 
 5. 2016 KEP: Stanowisko biskupów polskich w sprawie małżeństwa katolickiego zawieranego poza miejscem świętym 
 6. 2015 KEP: Wskazania w sprawie materii Eucharystii 
 7. 2015 KEP: Zarządzenie do "Wskazań w sprawie materii Eucharystii" dotyczące rejestru producentów oraz dostawców chleba i wina mszalnego do celebracji Eucharystii 
 8. 2015 KEP: Wskazania dla kapłanów pełniących posługę egzorcysty 
 9. 2015 KEP: Decyzja w sprawie tzw. spowiedzi furtkowej
 10. 2014 KEP: Wskazania dotyczące liturgii Mszy świętych sprawowanych w małych grupach i wspólnotach
 11. 2014 KEP: Wykładnia przykazań kościelnych
 12. 2014 KEP: Zmiana formuły "wspólnota chrześcijańska" na "Kościół Boży"
 13. 2011 KEP: List pasterski o szacunku dla ciała zmarłego i obrzędach pogrzebu (w przypadku kremacji)
 14. 2010 KEP: Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów. Dostosowany do zwyczajów diecezji polskich
 15. 2008 KEP: Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej
 16. 2007 KEP: Wskazania dotyczące sprawowania Mszy św. według Motu proprio "Summorum Pontificum"
 17. 2007 KEP: Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie udzielania posługi lektora i akolity świeckim mężczyznom
 18. 2005 KEP: Wskazania po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego
 19. 1993 KEP: Instrukcja o obrzędach błogosławieństw
 20. 1991 KEP: Instrukcja w sprawie formacji i sposobu wykonywania posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej
 21. 1990 KEP: Postanowienie odnośnie nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej
 22. 1989 KEP: Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim
 23. 1989 KEP: Instrukcja dla duchowieństwa w związku z wprowadzeniem obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych
 24. 1987 KEP: Instrukcja o kulcie tajemnicy Eucharystii poza Mszą Świętą
 25. 1987 KEP: Instrukcja w sprawie duszpasterstwa małżeństw o różnej przynależności kościelnej
 26. 1987 KEP: Instrukcja w związku z wydaniem nowego mszału ołtarzowego
 27. 1987 KEP: Instrukcja o ochronie cmentarzy
 28. 1985 KEP: Pouczenie dla kapłanów w sprawie Mszy Świętych odprawianych w wigilie niedziel i świąt de praecepto 
 29. 1982 KEP: Instrukcja dla duchowieństwa dotycząca wprowadzenia w życie nowych obrzędów pokuty
 30. 1982 KEP: Zmodyfikowana instrukcja w sprawie posług oraz święceń udzielanych w seminariach duchownych
 31. 1982 KEP: Słowo biskupów do kapłanów z okazji wprowadzenia Liturgii Godzin w języku polskim
 32. 1980 KEP: Przepisy wykonawcze do Instrukcji Kongregacji ds. Sakramentów i Kultu Bożego "Inaestimabile donum" z 3 IV 1980
 33. 1979 KEP: Uchwała w sprawie Komunii świętej pod dwiema postaciami w zgromadzeniach zakonnych i wspólnotach życia konsekrowanego 
 34. 1979 KEP: Instrukcja o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II
 35. 1978 KEP: Instrukcja liturgiczno-duszpasterska o pogrzebie i modlitwach za zmarłych
 36. 1978 KEP: Zalecenia duszpasterskie w związku z Dyrektorium o Mszach Świętych z udziałem dzieci
 37. 1975 KEP: II Instrukcja dotycząca przygotowania do małżeństwa i życia rodzinnego oraz wprowadzenia nowego obrzędu sakramentu małżeństwa
 38. 1975 KEP: Instrukcja duszpasterska dotycząca sakramentu bierzmowania
 39. 1975 KEP: Instrukcja duszpasterska o udzielaniu sakramentu Chrztu Świętego dzieciom
 40. 1972 KEP: Wskazania duszpasterskie o nabożeństwach dodatkowych 
 41. 1971 KEP: Biskupi polscy ogłaszają w Polsce święto Maryi Matki Kościoła 
 42. 1971 KEP: Zarządzenie w sprawie mszy wotywnych 
 43. 1966 KEP: Instrukcja o ochronie zabytków i kierunkach rozwoju sztuki kościelnej
 44. 1962 KEP: Dyrektywy w związku z instrukcją Świętej Kongregacji Obrzędów o muzyce sakralnej i liturgii