Zasoby

Obecnie w bazie tekstów znajdują się 103 dokumenty. (Zobacz wszystkie)
Dokumenty opatrzone znakiem kontrolnym zostały dokładnie sprawdzone względem tekstu opublikowanego. Pozostałe są w wersji testowej, powoli sprawdzanej i poprawianej, można z nich korzystać w celach studyjnych.

Wybrane dokumenty

Aktywny filtr: Dokumenty Stolicy Apostolskiej

 1. 2017 Kongr. Kultu Boż.: List okólny do Biskupów na temat chleba i wina do sprawowania Eucharystii 
 2. 2016 Kongr. N. Wiary: Ad resurgendum cum Christo. Instrukcja dotycząca pochówku ciał zmarłych oraz przechowywania prochów w przypadku kremacji
 3. 2014 Kongr. Kultu Boż.: Dyrektorium homiletyczne
 4. 2014 Kongr. Kultu Boż.: "Znaczenie rytualne daru pokoju podczas Mszy św."
 5. 2013 Kongr. Kultu Boż.: Dekret o włączeniu wezwania św. Józefa do modlitw eucharystycznych
 6. 2008 Kongr. N. Wiary: «Responsa ad proposita dubia» w sprawie stosowania pewnych formuł chrzcielnych w języku inkluzywnym
 7. 2006 Kongr. Kultu Boż.: Wprowadzenie w Polsce Komunii św. na rękę (Dekret)
 8. 2005 Kongr. Kultu Boż.: Ogólne wprowadzenie do Liturgii Godzin 
 9. 2005 Kongr. N. Wiary: Nota dotycząca szafarza sakramentu Namaszczenia Chorych 
 10. 2004 Kongr. Kultu Boż.: "Redemptionis Sacramentum". Instrukcja o tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią
 11. 2004 Kongr. Kultu Boż.: Odpowiedzi ws. gestu rąk przy bierzmowaniu, kapa jako strój diakona
 12. 2003 Kongr. Kultu Boż.: Ogólne Wprowadzenie Do Mszału Rzymskiego
 13. 2001 Kongr. Kultu Boż.: Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii
 14. 2001 Kongr. Kultu Boż.: Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne. Wstęp i Wprowadzenie teologiczno-pastoralne
 15. 2001 Kongr. Kultu Boż.: "Liturgiam authenticam". Instrukcja o należytym wykonywaniu Konstytucji o Liturgii Świętej (5: Stosowanie języków narodowych przy wydawaniu ksiąg rzymskiej liturgii)
 16. 2000 Kongr. Kultu Boż.: Odpowiedzi na zapytania odnośnie do obowiązku sprawowania Liturgii Godzin
 17. 2000 Kongr. N. Wiary: Instrukcja na temat modlitw w celu osiągnięcia uzdrowienia pochodzącego od Boga
 18. 1996 Kongr. Kultu Bożego: Obrzędy pokuty (wyd. 2). Wprowadzenie teologiczne i pastoralne 
 19. 1995 Kongr. N. Wiary: Wyjaśnienie w sprawie użycia chleba z zawartością glutenu i moszczu jako materii eucharystycznej
 20. 1994 Kongr. Kultu Boż.: "Varietates Legitimae". Instrukcja o należytym wykonywaniu Konstytucji o Liturgii Świętej (4: "De Liturgia Romana et Inculturatione")
 21. 1993 Kongr. Kultu Boż.: Obrzędy błogosławieństw. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne 
 22. 1993 Kongr. Kultu Boż.: Obrzędy sakramentu małżeństwa (wyd. 3). Wprowadzenie teologiczne i pastoralne 
 23. 1992 Katechizm Kościoła Katolickiego
 24. 1991 Kongr. Kultu Boż.: Sakramenty chorych. Obrzędy i duszpasterstwo. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne 
 25. 1991 Kongr. Duchow.: "Mos iugiter". Dekret o intencjach mszalnych i mszach zbiorowych 
 26. 1990 Kongr. Kultu Bożego: Obrzędy pogrzebu (wyd. 2). Wprowadzenie teologiczne i pastoralne 
 27. 1988 Kongr. Kultu Boż.: "Paschalis sollemnitatis". List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych
 28. 1987 Kongr. Kultu Boż.: Instrukcja o koncertach w kościołach
 29. 1987 Kongr. Kultu Boż.: Obrzędy chrześcijańskiego wtajemn. dorosłych - wprowadzenie teol. i past. 
 30. 1983 Kodeks Prawa Kanonicznego
 31. 1981 Kongr. Kultu Bożego: Ogólne wprowadzenie do Lekcjonarza mszalnego (wyd. 2)
 32. 1980 Kongr. Kultu Bożego: "Inaestimabile donum". Instrukcja w sprawie niektórych norm dotyczących kultu Tajemnicy Eucharystycznej 
 33. 1979 Kongr. Wych. Katol.: Instrukcja o liturgicznej formacji w seminariach
 34. 1974 Kongr. N. Wiary: Deklaracja o znaczeniu potwierdzenia przekładów formuł sakramentalnych 
 35. 1973 Kongr. Kultu Bożego: Dyrektorium o Mszach św. z udziałem dzieci 
 36. 1973 Kongr. Kultu Bożego: Komunia Święta i kult tajemnicy Eucharystycznej poza Mszą Świętą. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne
 37. 1970 Kongr. Kultu Bożego: Instrukcja o rewizji kalendarzy partykularnych oraz własnych formularzy oficjów i Mszy 
 38. 1967 Kom. Wykonawcza KL: "Eucharisticum Mysterium". Instrukcja o kulcie Tajemnicy Eucharystycznej
 39. 1967 Kongr. Obrzędów: "Musicam sacram". Instrukcja o muzyce w świętej liturgii
 40. 1967 Kongr. Soboru: "Tricenario Gregoriano". Deklaracja o ciągłości celebracji trzydziestu Mszy Gregoriańskich
 41. 1964 Consilium: "Inter Oecumenici". Instrukcja o należytym wykonywaniu Konstytucji o Liturgii Świętej (1)
 42. 1910 Kongr. Sakramentów: "Quam singulari". Dekret o wczesnym dopuszczeniu dzieci do Pierwszej Komunii Świętej
 43. 1905 Kongr. Soboru: "Sacra Tridentina Synodus". Dekret o codziennej Komunii Św.
 44. 1904 Kongr. Obrzędów: "Urbi Et Orbi". Dekret ogłaszający prawomocną ustawę o muzyce kościelnej