Zasoby

Obecnie w bazie dostępne jest 140 dokumentów (w tym 65 sprawdzonych i z dostępem do źródeł). (Zobacz wszystkie)

Dokumenty opatrzone znakiem kontrolnym zostały dokładnie sprawdzone względem tekstu opublikowanego. Pozostałe są w wersji testowej, stopniowo sprawdzanej i poprawianej, można z nich korzystać w celach studyjnych.

Wybrane dokumenty

Aktywny filtr: Dokumenty Stol. Apost.

 1. 2017 Kongr. ds. Kanoniz.: Instrukcja "Relikwie w Kościele: poświadczenie prawdziwości oraz przechowywanie" 
 2. 2017 Kongr. Kultu Boż.: List okólny do Biskupów na temat chleba i wina do sprawowania Eucharystii 
 3. 2017 Kom. Ecclesia Dei: List na temat zezwolenia na zawieranie małżeństw przez wiernych korzystających z posługi Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X 
 4. 2016 Kongr. N. Wiary: Ad resurgendum cum Christo. Instrukcja dotycząca pochówku ciał zmarłych oraz przechowywania prochów w przypadku kremacji 
 5. 2016 Kongr. Kultu Bożego: "In Missa in Cena Domini". Dekret ws. obrzędu umywania nóg w liturgii Wielkiego Tygodnia 
 6. 2014 Kongr. Kultu Boż.: Dyrektorium homiletyczne
 7. 2014 Kongr. Kultu Boż.: "Znaczenie rytualne daru pokoju podczas Mszy św."
 8. 2013 Kongr. Kultu Boż.: Dekret o włączeniu wezwania św. Józefa do modlitw eucharystycznych
 9. 2011 Kom. Ecclesia Dei: "Universae Ecclesiae". Instrukcja dotycząca zastosowania Listu Apostolskiego Motu Proprio data Summorum Pontificum Jego Świątobliwości Benedykta PP XVI 
 10. 2008 Kongr. N. Wiary: «Responsa ad proposita dubia» w sprawie stosowania pewnych formuł chrzcielnych w języku inkluzywnym
 11. 2006 Kongr. Kultu Boż.: Wprowadzenie w Polsce Komunii św. na rękę (Dekret)
 12. 2005 Kongr. Kultu Boż.: Ogólne wprowadzenie do Liturgii Godzin 
 13. 2005 Kongr. N. Wiary: Nota dotycząca szafarza sakramentu Namaszczenia Chorych 
 14. 2004 Kongr. Kultu Boż.: "Redemptionis Sacramentum". Instrukcja o tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią
 15. 2004 Kongr. Kultu Boż.: Odpowiedzi ws. gestu rąk przy bierzmowaniu, kapa jako strój diakona
 16. 2003 Kongr. Kultu Boż.: Ogólne Wprowadzenie Do Mszału Rzymskiego
 17. 2003 Kongr. Kultu Boż.: Ogólne normy roku liturgicznego i kalendarza 
 18. 2002 Kongr. ds. Duchow.: Instrukcja "Kapłan, pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej" 
 19. 2001 Kongr. Kultu Boż.: Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii
 20. 2001 Kongr. Kultu Boż.: Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne. Wstęp i Wprowadzenie teologiczno-pastoralne
 21. 2001 Kongr. Kultu Boż.: "Liturgiam authenticam". Instrukcja o należytym wykonywaniu Konstytucji o Liturgii Świętej (5: Stosowanie języków narodowych przy wydawaniu ksiąg rzymskiej liturgii)
 22. 2000 Kongr. Kultu Boż.: Odpowiedzi na zapytania odnośnie do obowiązku sprawowania Liturgii Godzin 
 23. 2000 Kongr. N. Wiary: Instrukcja na temat modlitw w celu osiągnięcia uzdrowienia pochodzącego od Boga
 24. 1997 Kongr. Kultu Bożego: Notyfikacja dotycząca niektórych aspektów własnych kalendarzy i tekstów liturgicznych 
 25. 1997 Kongregacja ds. Duchowieństwa i in.: "Ecclesiae de mysterio". Instrukcja o niektórych kwestiach dotyczących współpracy wiernych świeckich w ministerialnej posłudze kapłanów 
 26. 1996 Kongr. Kultu Bożego: Obrzędy pokuty (wyd. 2). Wprowadzenie teologiczne i pastoralne 
 27. 1995 Kongr. N. Wiary: Wyjaśnienie w sprawie użycia chleba z zawartością glutenu i moszczu jako materii eucharystycznej
 28. 1994 Kongr. Kultu Boż.: "Varietates Legitimae". Instrukcja o należytym wykonywaniu Konstytucji o Liturgii Świętej (4: "De Liturgia Romana et Inculturatione")
 29. 1993 Kongr. Kultu Boż.: Obrzędy błogosławieństw. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne 
 30. 1993 Kongr. Kultu Boż.: Obrzędy sakramentu małżeństwa (wyd. 3). Wprowadzenie teologiczne i pastoralne 
 31. 1992 Katechizm Kościoła Katolickiego
 32. 1991 Kongr. Kultu Boż.: Sakramenty chorych. Obrzędy i duszpasterstwo. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne 
 33. 1991 Kongr. Duchow.: "Mos iugiter". Dekret o intencjach mszalnych i mszach zbiorowych 
 34. 1990 Kongr. Kultu Bożego: Obrzędy pogrzebu (wyd. 2). Wprowadzenie teologiczne i pastoralne 
 35. 1988 Kongr. Kultu Boż.: "Paschalis sollemnitatis". List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych 
 36. 1987 Kongr. Kultu Boż.: Instrukcja o koncertach w kościołach
 37. 1987 Kongr. Kultu Boż.: Obrzędy chrześcijańskiego wtajemn. dorosłych - wprowadzenie teol. i past. 
 38. 1987 Kongr. Kultu Bożego: Wtajemniczenie chrześcijańskie. Wprowadzenie ogólne 
 39. 1987 Kongr. Kultu Bożego: Chrzest dzieci. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne 
 40. 1984 Kongr. Kultu Bożego: "Quattuor abhinc annos". List o użyciu Mszału Rzymskiego wg wydania wzorcowego z r. 1962 
 41. 1983 Kongr. N. Wiary: List do Biskupów Kościoła Katolickiego o niektórych zagadnieniach dotyczących szafarza Eucharystii 
 42. 1983 Kodeks Prawa Kanonicznego
 43. 1981 Kongr. Kultu Bożego: Ogólne wprowadzenie do Lekcjonarza mszalnego (wyd. 2)
 44. 1980 Kongr. Kultu Bożego: "Inaestimabile Donum". Instrukcja w sprawie niektórych norm dotyczących kultu Tajemnicy Eucharystycznej 
 45. 1979 Kongr. Wych. Katol.: Instrukcja o liturgicznej formacji w seminariach
 46. 1974 Kongr. N. Wiary: Deklaracja o znaczeniu potwierdzenia przekładów formuł sakramentalnych 
 47. 1973 Kongr. Kultu Bożego: Dyrektorium o Mszach św. z udziałem dzieci 
 48. 1973 Kongr. Kultu Bożego: Komunia Święta i kult tajemnicy Eucharystycznej poza Mszą Świętą. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne
 49. 1972 Kongr. N. Wiary: Deklaracja "O partykułach eucharystycznych" 
 50. 1970 Kongr. Kultu Bożego: "Liturgicae instaurationes". Instrukcja o należytym wykonywaniu Konstytucji o Liturgii Świętej (3) 
 51. 1970 Kongr. Kultu Bożego: "Calendaria particularia". Instrukcja o rewizji kalendarzy partykularnych oraz własnych formularzy oficjów i Mszy 
 52. 1969 Kongr. Kultu Boż.: "Actio pastoralis". Instrukcja o mszach dla grup specjalnych 
 53. 1969 Consilium: "Comme le prévoit". Instrukcja o tłumaczeniu tekstów liturgicznych 
 54. 1967 Kom. Wykonawcza KL: "Eucharisticum Mysterium". Instrukcja o kulcie Tajemnicy Eucharystycznej
 55. 1967 Kongr. Obrzędów: "Tres abhinc annos". Instrukcja o należytym wykonywaniu Konstytucji o Liturgii Świętej (2) 
 56. 1967 Kongr. Obrzędów: "Musicam sacram". Instrukcja o muzyce w świętej liturgii
 57. 1967 Kongr. Soboru: "Tricenario Gregoriano". Deklaracja o ciągłości celebracji trzydziestu Mszy Gregoriańskich
 58. 1964 Kongr. Obrz. i Consilium: "Inter Oecumenici". Instrukcja o należytym wykonywaniu Konstytucji o Liturgii Świętej (1)
 59. 1958 Kongr. Obrzędów: "De musica sacra et sacra Liturgia". Instrukcja Świętej Kongregacji Obrzędów o muzyce sakralnej i liturgii według wskazań encyklik Papieża Piusa XII "Musicae Sacrae Disciplina" Oraz "Mediator Dei" 
 60. 1910 Kongr. Sakramentów: "Quam singulari". Dekret o wczesnym dopuszczeniu dzieci do Pierwszej Komunii Świętej
 61. 1905 Kongr. Soboru: "Sacra Tridentina Synodus". Dekret o codziennej Komunii Św.
 62. 1904 Kongr. Obrzędów: "Urbi Et Orbi". Dekret ogłaszający prawomocną ustawę o muzyce kościelnej