Zasoby

Obecnie w bazie dostępne jest 140 dokumentów (w tym 65 sprawdzonych i z dostępem do źródeł). (Zobacz wszystkie)

Dokumenty opatrzone znakiem kontrolnym zostały dokładnie sprawdzone względem tekstu opublikowanego. Pozostałe są w wersji testowej, stopniowo sprawdzanej i poprawianej, można z nich korzystać w celach studyjnych.

Wybrane dokumenty

Aktywny filtr: Dokumenty Papieży

 1. 2019 Franciszek: "Aperuit Illis". List Apostolski w formie Motu Proprio Ojca Świętego Franciszka, w którym ustanawia Niedzielę Słowa Bożego 
 2. 2007 Benedykt XVI: "Summorum Pontificum". List apostolski motu proprio
 3. 2007 Benedykt XVI: List do Biskupów z okazji publikacji Listu Apostolskiego Motu Proprio "Summorum Pontificum" traktującego o celebracji liturgii rzymskiej ustanowionej przed reformą roku 1970
 4. 2007 Benedykt XVI: "Sacramentum caritatis". Posynodalna Adhortacja Apostolska o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła 
 5. 2003 Jan Paweł II: "Ecclesia de Eucharistia". Encyklika o Eucharystii w życiu Kościoła 
 6. 2002 Jan Paweł II: "Misericordia Dei". List apostolski Motu proprio o niektórych aspektach sprawowania sakramentu pokuty 
 7. 1988 Jan Paweł II: "Ecclesia Dei". List apostolski Motu proprio w sprawie arcybiskupa Marcela Lefebvre’a
 8. 1970 Paweł VI: "Laudis canticum". Konstytucja Apostolska wprowadzająca w życie Liturgię Godzin 
 9. 1966 Paweł VI: "Paenitemini". Konstytucja Apostolska w sprawie pewnych zmian w karności kościelnej, dotyczącej pokuty.
 10. 1965 Paweł VI: "Mysterium fidei". Encyklika w sprawie nauki o Najśw. Eucharystii i jej kultu 
 11. 1964 Paweł VI: "Sacram Liturgiam". Pismo Apostolskie ostanawiające, aby niektóre przepisy uchwalonej przez Powszechny II Sobór Watykański Konstytucji o Liturgii Świętej zaczęły wchodzić w życie
 12. 1960 Jan XXIII: "Rubricarum instructum". Pismo Apostolskie motu proprio zatwierdzające zbiór nowych rubryk Brewiarza i Mszału Rzymskiego
 13. 1955 Pius XII: "Musicae Sacrae Disciplina". Encyklika do Biskupów oraz innych Ordynariuszy o muzyce kościelnej
 14. 1947 Pius XII: "Mediator Dei". Encyklika o liturgii
 15. 1928 Pius XI: "Divini Cultus". Konstytucja Apostolska o coraz gorliwszym popieraniu liturgii, śpiewu gregoriańskiego i muzyki kościelnej
 16. 1925 Pius XI: "Quas Primas". Encyklika o ustanowieniu święta Chrystusa Króla
 17. 1903 Pius X: "Inter pastoralis officii sollicitudines". Motu proprio o muzyce świętej
 18. 1902 Leon XIII: "Mirae caritatis". Encyklika o sakramencie Eucharystii