Zasoby

Obecnie w bazie tekstów znajduje się 89 dokumentów. (Zobacz wszystkie)

Wybrane dokumenty

Aktywny filtr: Dokumenty Papieży

Uwaga: administrator ręczy za wierność z tekstem źródłowym tylko w przypadku dokumentów oznaczonych znakiem kontrolnym , ponieważ zostały dokładnie sprawdzone. Pozostałe są w wersji testowej, powoli sprawdzanej i poprawianej, można z nich korzystać w celach studyjnych.

 1. 2007 Benedykt XVI: "Summorum Pontificum". List apostolski motu proprio
 2. 2007 Benedykt XVI: List do Biskupów z okazji publikacji Listu Apostolskiego Motu Proprio "Summorum Pontificum" traktującego o celebracji liturgii rzymskiej ustanowionej przed reformą roku 1970
 3. 1988 Jan Paweł II: "Ecclesia Dei". List apostolski Motu proprio w sprawie arcybiskupa Marcela Lefebvre’a
 4. 1966 Paweł VI: "Paenitemini". Konstytucja Apostolska w sprawie pewnych zmian w karności kościelnej, dotyczącej pokuty.
 5. 1964 Paweł VI: "Sacram Liturgiam". Pismo Apostolskie ostanawiające, aby niektóre przepisy uchwalonej przez Powszechny II Sobór Watykański Konstytucji o Liturgii Świętej zaczęły wchodzić w życie
 6. 1960 Jan XXIII: "Rubricarum instructum". Pismo Apostolskie motu proprio zatwierdzające zbiór nowych rubryk Brewiarza i Mszału Rzymskiego
 7. 1955 Pius XII: "Musicae Sacrae Disciplina". Encyklika do Biskupów oraz innych Ordynariuszy o muzyce kościelnej
 8. 1947 Pius XII: "Mediator Dei". Encyklika o liturgii
 9. 1928 Pius XI: "Divini Cultus". Konstytucja Apostolska o coraz gorliwszym popieraniu liturgii, śpiewu gregoriańskiego i muzyki kościelnej
 10. 1925 Pius XI: "Quas Primas". Encyklika o ustanowieniu święta Chrystusa Króla
 11. 1903 Pius X: "Inter pastoralis officii sollicitudines". Motu proprio o muzyce świętej
 12. 1902 Leon XIII: "Mirae caritatis". Encyklika o sakramencie Eucharystii