Zasoby

Obecnie w bazie tekstów znajduje się 89 dokumentów. (Zobacz wszystkie)

Wybrane dokumenty

Aktywny filtr: reforma liturgiczna

Uwaga: administrator ręczy za wierność z tekstem źródłowym tylko w przypadku dokumentów oznaczonych znakiem kontrolnym , ponieważ zostały dokładnie sprawdzone. Pozostałe są w wersji testowej, powoli sprawdzanej i poprawianej, można z nich korzystać w celach studyjnych.

  1. 2001 Kongr. Kultu Boż.: "Liturgiam authenticam". Instrukcja o należytym wykonywaniu Konstytucji o Liturgii Świętej (5: Stosowanie języków narodowych przy wydawaniu ksiąg rzymskiej liturgii)
  2. 1994 Kongr. Kultu Boż.: "Varietates Legitimae". Instrukcja o należytym wykonywaniu Konstytucji o Liturgii Świętej (4: "De Liturgia Romana et Inculturatione")
  3. 1988 Jan Paweł II: "Ecclesia Dei". List apostolski Motu proprio w sprawie arcybiskupa Marcela Lefebvre’a
  4. 1987 KEP: Instrukcja w związku z wydaniem nowego mszału ołtarzowego
  5. 1966 Paweł VI: "Paenitemini". Konstytucja Apostolska w sprawie pewnych zmian w karności kościelnej, dotyczącej pokuty.
  6. 1964 Consilium: "Inter Oecumenici". Instrukcja o należytym wykonywaniu Konstytucji o Liturgii Świętej (1)
  7. 1964 Paweł VI: "Sacram Liturgiam". Pismo Apostolskie ostanawiające, aby niektóre przepisy uchwalonej przez Powszechny II Sobór Watykański Konstytucji o Liturgii Świętej zaczęły wchodzić w życie
  8. 1963 Sob. Wat. II: "Sacrosanctum Concilium". Konstytucja o Liturgii
  9. 1960 Jan XXIII: "Rubricarum instructum". Pismo Apostolskie motu proprio zatwierdzające zbiór nowych rubryk Brewiarza i Mszału Rzymskiego
  10. 1947 Pius XII: "Mediator Dei". Encyklika o liturgii