Zasoby

Obecnie w bazie tekstów znajduje się 89 dokumentów. (Zobacz wszystkie)

Wybrane dokumenty

Aktywny filtr: pokuta

Uwaga: administrator ręczy za wierność z tekstem źródłowym tylko w przypadku dokumentów oznaczonych znakiem kontrolnym , ponieważ zostały dokładnie sprawdzone. Pozostałe są w wersji testowej, powoli sprawdzanej i poprawianej, można z nich korzystać w celach studyjnych.

  1. 2015 KEP: Decyzja w sprawie tzw. spowiedzi furtkowej
  2. 2015 Kom. N. Wiary KEP: Opinia teologiczna w sprawie tzw. spowiedzi furtkowej
  3. 2014 KEP: Wykładnia przykazań kościelnych
  4. 1982 KEP: Instrukcja dla duchowieństwa dotycząca wprowadzenia w życie nowych obrzędów pokuty
  5. 1966 Paweł VI: "Paenitemini". Konstytucja Apostolska w sprawie pewnych zmian w karności kościelnej, dotyczącej pokuty.