Zasoby

Obecnie w bazie tekstów znajduje się 89 dokumentów. (Zobacz wszystkie)

Wybrane dokumenty

Aktywny filtr: instrukcje wykonawcze KL

Uwaga: administrator ręczy za wierność z tekstem źródłowym tylko w przypadku dokumentów oznaczonych znakiem kontrolnym , ponieważ zostały dokładnie sprawdzone. Pozostałe są w wersji testowej, powoli sprawdzanej i poprawianej, można z nich korzystać w celach studyjnych.

  1. 2001 Kongr. Kultu Boż.: "Liturgiam authenticam". Instrukcja o należytym wykonywaniu Konstytucji o Liturgii Świętej (5: Stosowanie języków narodowych przy wydawaniu ksiąg rzymskiej liturgii)
  2. 1994 Kongr. Kultu Boż.: "Varietates Legitimae". Instrukcja o należytym wykonywaniu Konstytucji o Liturgii Świętej (4: "De Liturgia Romana et Inculturatione")
  3. 1964 Consilium: "Inter Oecumenici". Instrukcja o należytym wykonywaniu Konstytucji o Liturgii Świętej (1)