Konferencja Episkopatu Polski
Zmiana formuły "wspólnota chrześcijańska" na "Kościół Boży"
(06.03.2014)

  • Kategoria tekstu: Dokumenty Konferencji Episkopatu
  • Źródło przedstawianego tekstu: Prywatne zbiory administratora
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

Warszawa, dnia 6 marca 2014 r.

DEKRET

Zgodnie z wolą Stolicy Świętej (dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Prot. N. 44/13/L, z dnia 22.02.2013 r.), aby w Obrzędach Chrztu Dzieci jaśniej wyrażana była prawda, iż kandydaci są przyjmowani do wspólnoty całego Kościoła Bożego – w jego powszechnej, katolickiej, naturze – dotychczas używane w obrzędach powitalnych chrztu dzieci określenie wspólnota chrześcijańska (łac. communitas christiana) zostaje zastąpione wyrażeniem Kościół Boży (łac. Ecclesia Dei).

Zmiana dotyczy tych punktów polskiej księgi Obrzędy chrztu dzieci, gdzie pojawia się zdanie wspólnota chrześcijańska przyjmuje cię/was itd. We wszystkich tych punktach zostaje zmienione brzmienie tekstu na nowy, zgodnie z poniższym wykazem:

• w punkcie 41 (Chrzest wielu dzieci): N. N. (albo Drogie dzieci), Kościół Boży przyjmuje was z wielką radością. (...)

• w punkcie 79 (Chrzest jednego dziecka): N., Kościół Boży przyjmuje cię z wielką radością. (...)

• w punkcie 117 (Chrzest dzieci w czasie Mszy): N., N. (albo Drogie dzieci), Kościół Boży przyjmuje was z wielką radością. (...)

• w punkcie 152 (Obrzędy chrztu do użytku katechetów): Drogie dzieci, Kościół Boży przyjmuje was z wielką radością. (...)

• w punkcie 191 (Przyniesienie do kościoła dziecka już ochrzczonego): N., Kościół Boży wraz z Twymi rodzicami...

Zmiana formuły wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

✠ Józef Michalik

Metropolita Przemyski

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski