Abp Józef Życiński
Zarządzenie Arcybiskupa Lubelskiego w sprawie celebracji liturgicznych dotyczących uzdrowienia
(22.05.2009)

  • Kategoria tekstu: Dokumenty diecezji / prowincji
  • Źródło przedstawianego tekstu: www.diecezja.lublin.pl
  • Dokument sprawdzony
  • Tytuł i tytuł skrócony według próby standaryzacji (ks. D. O.) Dostęp do źródła internetowego 08.04.2020.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

Zarządzenie
w sprawie celebracji liturgicznych
dotyczących uzdrowienia
Lublin, 22 maja 2009 r. - Nr 350/Gł/2009 - Abp Józef Życiński

Mając na uwadze troskę o właściwe i zgodne z obowiązującymi normami prawnymi sprawowanie celebracji liturgicznych dotyczących uzdrowienia, stosownie do wskazań zawartych w Instrukcji Kongregacji Nauki Wiary na temat modlitwy w celu osiągnięcia uzdrowienia od Boga oraz kan. 838 i 839 KPK, zarządzam, aby duszpasterze zapraszający ze wspomnianą posługą kapłanów z terenów innych diecezji, dokonywali tego za zgodą biskupa diecezjalnego.

+ Józef Życiński

Arcybiskup Metropolita Lubelski

ks. dr Wojciech Pęcherzewski

Kanclerz