Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Wprowadzenie w Polsce Komunii św. na rękę (Dekret)
(21.04.2006)

  • Kategoria tekstu: Dokumenty Stolicy Apostolskiej
  • Źródło przedstawianego tekstu: www.fronda.pl
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Tytuły dostosowane do próby standaryzacji.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

Prośba o recognitio Stolicy Apostolskiej na przyjmowanie przez wiernych w Polsce Komunii Świętej na rękę

Jego Eminencja

Kardynał Francis Arinze

Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

ROMA

W myśl kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku oraz instrukcji "Redemptionis Sacramentum" Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25 marca 2004 r., nr 92, – Konferencja Episkopatu Polski zwraca się z prośbą o udzielenie recognitio na przyjmowanie przez wiernych w Polsce Komunii Świętej na rękę.

Biskupi polscy zgromadzeni na 331. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w dniach 8-9 marca 2005 roku w Warszawie, wyrazili zgodę na przyjmowanie przez wiernych Komunii Świętej na rękę, o ile poproszą o to przez gest wyciągniętej dłoni.

Warszawa, dnia 6 marca 2006 r.

SEP 6.2-18

+ Józef Michalik

Metropolita Przemyski

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Odpowiedź Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

Jego Ekscelencja

Ks. Arcybiskup Józef Michalik

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Ekscelencjo,

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ma zaszczyt przekazać w załączeniu, Waszej Ekscelencji Dekret zawierający recognitio dotyczące wprowadzenia zwyczaju udzielania Komunii Świętej na rękę wiernym diecezji w Polsce.

Korzystając z okazji przekazuję Waszej Ekscelencji wyrazy najgłębszego szacunku

Oddany w Panu

+ Albert Malcolm Ranjith

Arcybiskup Sekretarz

Watykan, dnia 21 kwietnia 2006 r.

Nr prot. 376/06/L

Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dla Polski

W odpowiedzi na list Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika, Metropolity Przemyskiego Obrządku Łacińskiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 6 marca 2006 r. – na mocy władzy udzielonej tejże Kongregacji przez Ojca Świętego Benedykta XVI – wyrażam chętnie zgodę na to, by w diecezjach Polski mógł być przyjęty zwyczaj udzielania Komunii Świętej wiernym na rękę, zgodnie z normami zawartymi w Instrukcji De modo sanctam Communionem ministrandi i załączonego listu do Przewodniczących Konferencji Episkopatów (por. AAS 61-1969, 541-547).

Wbrew wszystkim przeciwnym zarządzeniom.

Wydano w siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w dniu 21 kwietnia 2006 r. Nr prot. 376/06/L

+ Franciszek Kardynał Arinze

Prefekt

+ Albert Malcolm Ranjith Arcybiskup

Sekretarz