Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Ogólne wprowadzenie do Liturgii Godzin
(17.06.2005)

  • Kategoria tekstu: Dokumenty Stolicy Apostolskiej
  • Źródło przedstawianego tekstu: Liturgia Godzin (wyd. 2, Pallottinum 2006) (zob. PDF)
  • Dokument sprawdzony
  • Wydanie drugie. Data dokumentu 2005-06-17 wg dekretu wydawniczego do zatwierdzonego tłumaczenia polskiego. Oryginalny dokument ogłoszony 1985-04-07 (wyd. 2). Dostosowano formatowanie tytułów zgodnie ze standardem bazy. W oryginalnym dokumencie numeracja kolejnych punktów jest w kolorze czerwonym.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:
Ten dokument jest podzielony na sekcje, wyświetlana jest tylko jedna sekcja na raz.
Aby przechodzić między sekcjami, posłuż się spisem treści (powyżej w zakładkach).

Uwagi

do wydania Liturgii Godzin w języku polskim

1. W polskim wydaniu Liturgii Godzin sigla biblijne podano według Biblii Tysiąclecia, z której zaczerpnięte są teksty.

Numerację psalmów również podano według Biblii Tysiąclecia: na pierwszym miejscu numer, jaki występuje w tekście hebrajskim, na drugim, w nawiasie, numer zawarty w tłumaczeniach grecko-łacińskich. Kolejność taką przyjęto dlatego, że występuje ona zarówno w Lekcjonarzu mszalnym, jak i we współczesnych polskich tłumaczeniach Biblii.

2. Wszędzie, gdzie w Ogólnym wprowadzeniu do Liturgii Godzin mówi się o "Suplemencie" i "Lekcjonarzu z czytaniami patrystycznymi", chodzi o księgi, które nie zostały opracowane w języku polskim ani nie ukazały się w wydaniu wzorcowym.