Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Notyfikacja o poświęceniu lub błogosławieństwie kościoła ku czci jakiegoś Błogosławionego
(29.11.1998)

  • Kategoria tekstu: Dokumenty Stolicy Apostolskiej
  • Źródło przedstawianego tekstu: Notitiae 1998, s. 664
  • Dokument sprawdzony
  • Tłumaczenie: ks. D. Ostrowski. Tytuł skrócony dostosowany do potrzeb wyszukiwarki.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

Prot. 2515/98/L

Notyfikacja o poświęceniu lub błogosławieństwie kościoła ku czci jakiegoś Błogosławionego

Dla dobra duchowego wiernych, zwłaszcza w miejscach gdzie brakuje kościołów, wielu biskupów diecezjalnych już od dłuższego czasu prosiło Stolicę Apostolską, aby móc poświęcać Bogu nową świątynię ku czci jakiegoś Błogosławionego, mającego szczególny związek z diecezją.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, po dojrzałym rozważeniu sprawy, wychodząc naprzeciw ordynariuszom, do których kompetencji należy kierowanie liturgią na ich terytorium, postanawia co następuje oraz przekazuje do wiadomości co do poświęcania niektórych kościołów na cześć Błogosławionych:

1. Ponieważ na kult Błogosławionych zezwala się tylko w określonych miejscach i w określony sposób, co wynika z samej formuły beatyfikacji, do kompetencji Biskupa diecezjalnego należy przedstawienie prośby do Stolicy Apostolskiej, aby do Kalendarza partykularnego jego diecezji został wpisany jakiś Błogosławiony, który z tejże diecezji pochodził, przebywał na jej terenie dłuższy czas, prowadził działalność apostolską, zmarł lub został pochowany.

2. W takich diecezjach, gdy obchód jakiegoś Błogosławionego został wprowadzony zgodnie z prawem do Kalendarza partykularnego, Biskup diecezjalny może na cześć tego Błogosławionego poświęcać Bogu lub błogosławić kościół zbudowany lub mający być wybudowany na terenie jego diecezji, bez zezwolenia Stolicy Apostolskiej.

Bez względu na wszelkie przeciwne postanowienia.

W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 29 listopada 1998 r.

Jorge A. Kard. Medina Estévez

Prefekt

+ Gerardo M. Agnelo

Arcybiskup sekretarz