Konferencja Episkopatu Polski
Pouczenie dla kapłanów w sprawie Mszy Świętych odprawianych w wigilie niedziel i świąt de praecepto
(1985)

  • Kategoria tekstu: Dokumenty Konferencji Episkopatu
  • Źródło przedstawianego tekstu: Wiadomości Diecezjalne Łódzkie 1985, 3-4 (marzec-kwiecień), s. 62 (zob. PDF)
  • Dokument sprawdzony
  • Dokument odnosi się do uchwały KEP z 01.12.1983 r. Jedyny dostępny tekst w WDŁ nie został opatrzony datą. Tytuł skrócony dostosowany do próby standaryzacji (ks. D. O.)

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

Episkopat Polski
Pouczenie dla kapłanów w sprawie Mszy Świętych odprawianych w wigilie niedziel i świąt de praecepto

I. Na podstawie przepisów liturgicznych i uchwały Konferencji Episkopatu Polski z dnia 1.XII.1983 r. zadośćczyni niedzielnemu i świątecznemu obowiązkowi uczestniczenia w liturgii Najśw. Ofiary Msza św. odprawiana od godziny 16.00 w soboty i wigilie świąt de praecepto. Konsekwentnie uczestniczenie we Mszach św. odprawianych wcześniej, np. z racji pogrzebu lub ślubu, nie zadośćczyni w/w obowiązkowi.

II. Obowiązują w w/w Mszach św. następujące przepisy liturgiczne:

a) formularz Mszy św. z niedzieli lub święta,

b) recytowane lub śpiewane "Chwała na wysokości" i "Wierzę w jednego Boga",

c) czytania z niedzieli lub święta,

d) obowiązek wygłoszenia homilii dla wiernych.

III. Msza św. sobotnia lub w wigilię świąt de praecepto, winna być odprawiana o stałej godzinie i zasadniczo jedna w danym kościele. Dlatego należy dobrać czas najbardziej odpowiadający wiernym, którzy chcieliby z niej korzystać, z racji pracy zawodowej w niedzielę (kolejarze itp.).

Dopuszczalna jest także Msza św. tzw. ślubna, odprawiana według przytoczonych w punkcie II zasad liturgicznych. W tych Mszach św. obowiązują przepisy zawarte w numerze 11 "Obrzędów Sakramentu Małżeństwa".