Konferencja Episkopatu Polski
Zarządzenie w sprawie mszy wotywnych
(31.03.1971)

  • Kategoria tekstu: Dokumenty Konferencji Episkopatu
  • Status: Dokument odnosi się do punktów poprzedniej edycji OWMR, należy zatem konfrontować odnośne numery starego i nowego OWMR: 327=>369, 328=>370, 332=>374, 333=>376. Nie ma tutaj poważniejszych różnic. (Przyp. red.)
  • Źródło przedstawianego tekstu: WDK 1971 nr 8-9, s. 135-136 (zob. PDF)
  • Dokument sprawdzony
  • Tytuł uproszczony według próby standaryzacji (ks. D. O.)

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

Zarządzenie 124 Konferencji Episkopatu w sprawie mszy wotywnych

Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego zawiera następujące zasady:

327. Rozszerzenie możliwości w zakresie wyboru czytań i modlitw przemawia za tym, aby Msze okolicznościowe były odprawiane niezbyt często, to jest, gdy wymaga tego potrzeba.

328. We wszystkich Mszach okolicznościowych, o ile nie podano wyraźnie przeciwnych zastrzeżeń, wolno stosować czytania z dni powszednich oraz związane z nimi śpiewy, jeżeli odpowiadają sprawowanej liturgii.

332. Gdy zajdzie jakaś poważniejsza potrzeba, lub wymaga tego pożytek dusz, Mszę odpowiadającą tej potrzebie można odprawić na polecenie lub za zgodą Ordynariusza miejsca we wszystkie dni z wyjątkiem uroczystości oraz niedziel Adwentu, Wielkiego Postu i okresu Wielkanocnego, środy popielcowej i Wielkiego Tygodnia.

333. W dni, w które wypada wspomnienie obowiązkowe, albo dzień powszedni Adwentu, Narodzenia Pańskiego i okresu Wielkanocnego, wykluczający Msze wotywne, jeżeli prawdziwa potrzeba lub dobro dusz tego wymaga, można odprawić dla ludu Mszę odpowiadającą tej potrzebie; decyduje o tym rektor kościoła albo sam celebrans.

Według nr 31 i 44, hymn "Chwała na wysokości Bogu" należy odmawiać w niedziele, w uroczystości i święta oraz podczas obchodów mających szczególny i bardziej uroczysty charakter, natomiast wyznania wiary nie odmawia się w święta.

W oparciu o przytoczone zasady Konferencja Biskupów polskich pozwala odprawiać we wszystkich kościołach i kaplicach:

1) W pierwsze czwartki miesiąca, z wyjątkiem tych czwartków, kiedy wypadają uroczystości, Święta Pańskie i Wielki Czwartek jedną Mszę świętą wotywną o Chrystusie Wiecznym Kapłanie, (według nowego Mszału Rzymskiego, formularz B Mszy o Najświętszej Eucharystii) albo Mszę świętą o powołania kapłańskie.

2) W pierwsze piątki miesiąca, z wyjątkiem tych piątków, na które wypadają uroczystości, Święta Pańskie i Wielkiego Piątku, jedną Mszę wotywną o Najświętszym Sercu Pana Jezusa. Jeżeli prawdziwa potrzeba tego wymaga, można odprawić więcej razy wotywę, według uznania rektora kościoła.

3) W pierwsze soboty miesiąca, z wyjątkiem tych sobót, na które wypadają uroczystości, Święta Pańskie i święta N. Maryi Panny, oraz Wielkiej Soboty, jedną Mszę wotywną o Niepokalanym Sercu N. Maryi Panny. Jeżeli prawdziwa potrzeba duszpasterska tego wymaga, można odprawić więcej razy wotywę według uznania rektora kościoła.

4) W dni powszednie Adwentu jedną Mszę świętą wotywną "Rorate" z prefacją o N. Maryi Pannie, albo z drugą prefacją adwentową. W tych Mszach wotywnych można odmawiać hymn "Chwała na wysokości Bogu"; nie odmawia się natomiast wyznania wiary.

5) Na podstawie "Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego" n. 332 w zwykłe niedziele Ordynariusz miejscowy może pozwolić na jedną Mszę wotywną z okazji tzw. odpustów drugorzędnych, jeżeli tego wymaga dobro dusz wiernych.

6) Na podstawie Norm Ogólnych Kalendarza Rzymskiego nr 58 w zwykłe niedziele wolno obchodzić uroczystość zewnętrzną głównego Patrona miejscowości, tytułu kościoła, oraz drogie pobożności wiernych. O tej uroczystości zewnętrznej można odprawić wszystkie msze św., w których wierni uczestniczą. W powyższych Mszach, odprawianych w niedziele, należy odmawiać hymn "Chwała na wysokości Bogu", oraz wyznanie wiary.

Warszawa, dnia 31 marca 1971 r.

(—) † Franciszek Jop, bp

Przewodniczący Komisji

Liturgicznej

(—) † Stefan Kard. Wyszyński

Przewodniczący Konferencji

Episkopatu