Święta Kongregacja Soboru
Tricenario Gregoriano
Deklaracja o ciągłości celebracji trzydziestu Mszy Gregoriańskich
(24.02.1967)

  • Kategoria tekstu: Dokumenty Stolicy Apostolskiej
  • Źródło przedstawianego tekstu: AAS 59 (1967), s. 229-230
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Tłum. studyjne ks. D. O., z wykorzystaniem komentarza Instytutu Martin de Azpilcueta do KPK odnośnie Kan. 957-958 (Wypełnienie obowiązku odprawienia Mszy św. w intencjach ofiarodawcy)

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

Seria trzydziestu Mszy Gregoriańskich przerwana wskutek nieprzewidzianej przeszkody (np. zaskoczenia chorobą) lub innej racjonalnej przyczyny (np. celebracja Mszy pogrzebowej lub ślubnej), na mocy zarządzenia Kościoła zachowuje owoce tej modlitwy uznane przez praktykę Kościoła i pobożność wiernych, z zachowaniem obowiązku kapłana celebrującego, aby jak najszybciej uzupełnić celebrację trzydziestu Mszy. Ordynariusz natomiast niech odpowiednio czuwa, aby w tak ważnej dziedzinie nie dochodziło do nadużyć.

Dan w Rzymie, z polecenia Papieża Pawła VI, dnia 24 lutego 1967.

+ Petrus Palazzini, sekretarz

Florentius Romita, podsekretarz