Konferencja Episkopatu Polski
Komunikat ws. świąt zniesionych
(12.03.2003)

  • Kategoria tekstu: Dokumenty Konferencji Episkopatu
  • Źródło przedstawianego tekstu: Akta Konferencji Episkopatu Polski2003, nr 8, s. 32 (zob. PDF)
  • Dokument sprawdzony
  • Tytuł i tytuł skrócony redakcyjny.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

Dekret dotyczący świąt zniesionych

Konferencja Episkopatu Polski podaje do wiadomości dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 4 marca 2003 r.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Prot. 1784/01/L
DLA POLSKI
Na wniosek Jego Eminencji Józefa Kardynała Glempa, Arcybiskupa Warszawskiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, z dnia 22 sierpnia 2001 roku, a na mocy uprawnień przyznanych tej Kongregacji przez Ojca Świętego Jana Pawła II, biorąc pod uwagę powyższe, bardzo chętnie udzielamy pozwolenia, aby obchodzenie Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego było przypisane do następującej po nim siódmej niedzieli Wielkanocy, obchodzenie zaś Uroczystości Świętego Józefa (19 marca), Uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca) i Uroczystości w dniu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia), nie obowiązywało już w przyszłości jako świąt nakazanych.
Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.
Z siedziby Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 4 marca 2003 r.
Franciszek Pius Tamburrino
Arcybiskup Sekretarz
Mariusz Marini
Podsekretarz

– Postanowienia dekretu obowiązują od I niedzieli Adwentu, czyli od 30 listopada 2003 r.

– Wierni w uroczystości: Świętego Józefa (19 marca), Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca) i Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia) nie są zobowiązani do udziału we Mszy św. i do powstrzymania się do prac niekoniecznych. Zachęca się jednak wiernych do udziału we Mszy św. w te uroczystości.

– Księży proboszczów nie obowiązuje w te dni Msza św. za parafian.

– Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) pozostaje świętem obowiązującym.

Za zgodność

Warszawa, dnia 12 marca 2003 r.

Bp Piotr Libera