Abp Józef Życiński
Dekret Arcybiskupa Lubelskiego dotyczący popołudniowych i obrzędowych Mszy Świętych w sobotę
(23.11.2006)

  • Kategoria tekstu: Dokumenty diecezji / prowincji
  • Źródło przedstawianego tekstu: www.diecezja.lublin.pl
  • Dokument sprawdzony
  • Tytuł i tytuł skrócony według próby standaryzacji (ks. D. O.) Dostęp do źródła internetowego 08.04.2020

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

Dekret
Metropolity Lubelskiego
dotyczący popołudniowych i obrzędowych Mszy Świętych w sobotę
Lublin, 23 listopada 2006 r. - Nr 1188/ Gł/2006 - Abp Józef Życiński

1. Zgodnie z KPK kan. 1248 § 1 "nakazowi uczestnictwa we Mszy św. czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest sprawowana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego". Duszpasterze uwzględniając potrzeby duchowe powierzonej im wspólnoty wiernych decydują, czy w sobotę w godzinach popołudniowych i wieczornych sprawuje się Mszę św. według formularza z dnia bieżącego czy z niedzieli (z Gloria, czytaniami z niedzieli, homilią, modlitwą wiernych, tacą i ogłoszeniami). To samo dotyczy Mszy w dzień poprzedzający uroczystość. Wtedy jednak pierwszeństwo ma formularz tej Mszy, która jest dla wiernych nakazana.

2. Odnośnie do Mszy św. obrzędowych, są to najczęściej Msze połączone z zawarciem małżeństwa, które sprawuje się w sobotę w godzinach popołudniowych, należy postępować w duchu numeru 34 Wprowadzenia teologicznego i pastoralnego do rytuału Obrzędy małżeństwa (z 1996 r.): "Gdy małżeństwo zawiera się w czasie Mszy, używa się formularza Mszy obrzędowej za nowożeńców i szat koloru białego lub świątecznego. Gdy przypada dzień wymieniony w numerach 1-4 Tabeli dni liturgicznych (1. Paschalne Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. 2. Narodzenie Pańskie, Objawienie, Wniebowstąpienie i Zesłanie Ducha Świętego. Niedziele Adwentu, Wielkiego Postu, Okresu Wielkanocnego, Środa popielcowa. Dni Wielkiego Tygodnia od poniedziałku do czwartku włącznie, Dni w Oktawie Wielkanocy. 3. Uroczystości Pańskie, NMP oraz świętych umieszczonych w kalendarzu ogólnym. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. 4. Uroczystości własne, a mianowicie: a) uroczystość głównego patrona miejscowości lub miasta; b) uroczystość poświęcenia kościoła własnego i rocznica poświęcenia; c) uroczystość tytułu kościoła własnego; d) uroczystość tytułu albo założyciela, albo głównego patrona zakonu lub zgromadzenie)sprawuje się Mszę z dnia z jej czytaniami, zachowując błogosławieństwo małżonków oraz, zależnie od okoliczności, właściwą dla obrzędów formułę błogosławieństwa końcowego.

Jeżeli jednak w Okresie Narodzenia Pańskiego i w Okresie Zwykłym małżeństwo zawiera się w niedzielę w czasie Mszy, w której uczestniczy wspólnota parafialna, sprawuje się Mszę z niedzieli. [...] gdy przepisy zabraniają sprawowania Mszy za nowożeńców, można jedno czytanie wziąć z tekstów przewidzianych na liturgię małżeństwa".

Ponieważ najczęściej małżeństwo błogosławi się w czasie Mszy św. w sobotę w godzinach popołudniowych i nie uczestniczy w nich wspólnota parafialna, lecz "goście weselni", sprawuje się ją według formularza "Za nowożeńców" i własnymi czytaniami. Wtedy zaleca się wzbogacenie liturgii słowa o czytanie z niedzieli oraz wyznanie wiary. Wszyscy uczestnicy takiej liturgii czynią zadość nakazowi uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Duszpasterze niech jednak zachęcają zarówno nowożeńców jak i gości weselnych, aby w miarę możliwości, uczestniczyli we Mszy św. razem ze wspólnotą parafialną także w niedzielę.

3. Uczestnictwo w sobotę w liturgii sakramentu małżeństwa połączonej jedynie z liturgią słowa Bożego nie zwalnia od udziału w niedzielnej Mszy św.

+ Józef Życiński

Arcybiskup Metropolita Lubelski