Kongregacja Nauki Wiary
Deklaracja o znaczeniu potwierdzenia przekładów formuł sakramentalnych
(25.01.1974)

  • Kategoria tekstu: Dokumenty Stolicy Apostolskiej
  • Źródło przedstawianego tekstu: vatican.va
  • Dokument sprawdzony
  • Tytuł skrócony – red. W tekście oryginalnym odnośnik do AAS znajduje się na końcu dokumentu w miejscu przypisu.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

Święta Kongregacja Nauki Wiary
Deklaracja o znaczeniu potwierdzenia przekładów formuł sakramentalnych*

*AAS 66 (1974), 661

Odnowa liturgiczna, realizowana zgodnie z Konstytucją Soboru Watykańskiego II, wprowadziła pewne zmiany także w formułach, które należą do samej istoty obrzędów sakramentalnych. Te nowe słowa, podobnie jak pozostałe, należało tak przetłumaczyć na języki narodowe, by zgodnie z właściwym charakterem języka wyrażały sens pierwotny. Z tego powodu wynikły pewne trudności, które teraz wyszły na jaw, gdy poszczególne Konferencje Episkopatu nadsyłają nowe wersje do zatwierdzenia przez Stolicę Apostolską. W tej sytuacji Święta Kongregacja Nauki Wiary ponownie przypomina, że jest konieczne, by tłumaczenia istotnych formuł w obrzędach sakramentów wiernie oddawały pierwotne znaczenie wzorcowego tekstu łacińskiego. Przypominając to, Kongregacja podaje do wiadomości:

Po przeanalizowaniu zaproponowanej wersji formuły sakramentalnej w języku narodowym, Stolica Apostolska, gdy uzna, że wyraża ona poprawnie sens zamierzony przez Kościół, aprobuje ją i potwierdza jednocześnie, że sens tej formuły należy rozumieć zgodnie z myślą Kościoła, wyrażoną w oryginalnym tekście łacińskim.

W czasie Audiencji udzielonej niżej podpisanemu Kardynałowi Prefektowi, 25 stycznia 1974 r., Ojciec Święty Paweł VI zaaprobował niniejszą Deklarację.

FRANJO Kard. ŠEPER

Prefekt

+ JÉRÔME HAMER, O.P.

Sekretarz