szukaj na stronie       
  Polecamy: ALCUINUS - Bibliografia Online || RUBER
LOGOWANIE nick: pass: ||załóż konto
 

Ostatnio:
INFOSERWIS: Kalisz - Chrystus w liturgii
2018-11-15 | szypa2

INFOSERWIS: Warszawa - Ojczyzna w liturgii
2018-11-11 | szypa2

INFOSERWIS: Poznań - Zmarł ks. prof. Bogusław Nadolski TChr
2018-10-20 | ostrowik

INFOSERWIS: Kraków - IX Międzynarodowe Sympozjum Liturgiczne Ad Fontes Liturgicos
2018-09-03 | laudem

INFOSERWIS: Watykan - Nowy ceremoniarz papieski
2018-02-09 | szypa2

INFOSERWIS: Watykan - Instrukcja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o relikwiach
2017-12-16 | szypa2


subskrybuj kanał rss

» INFOSERWIS » Polska » Toruń - Benedykt XVI i liturgia
Toruń: Benedykt XVI i liturgia
2017-04-20

źródło: http://www.teologia.umk.pl/index.php/en/events/news/item/1132-benedykt-xvi-i-liturgia

20.04.2017 r. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe z okazji 90. rocznicy urodzin Ojca Świętego Benedykta XVI

Kliknij, aby powiększyć
W dniu 16 kwietnia 2017 roku przypadają 90. urodziny Benedykta XVI. Z tej okazji Katedra Teologii Praktycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wraz z uniwersyteckim Kołem Naukowym Cooperatores Veritatis im. Benedykta XVI oraz fundacją Pro Futuro Theologiae organizują Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe pt. „Benedykt XVI i liturgia”.
Organizowane z okazji 90. rocznicy urodzin Josepha Ratzingera sympozjum pragnie zaprezentować bogactwo i aktualność teologiczno-liturgicznej refleksji jednego z największych teologów naszych czasów i jego wpływ na liturgiczną praxis współczesnego Kościoła. Sympozjum jest skierowane do naukowców i badaczy, ale także do popularyzatorów i miłośników liturgii rzymskiej, zarówno w jej formie zwyczajnej jak i nadzwyczajnej, którą Benedykt XVI w Kościele przywrócił.

Aula Wydziału Teologicznego UMK

9.00 Otwarcie: ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki, dziekan WT UMK
Wprowadzenie: ks. prof. UMK dr hab. Daniel Brzeziński

Sesja przedpołudniowa
przewodniczy: dk. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski
9.15 - 9.45 Wykład: „Misterium liturgii w ujęciu Benedykta XVI” ks. prof. KUL dr hab. Waldemar Pałęcki Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

9.45 - 10.15 Wykład: „Kult jako dopełnienie się dziejów stworzenia i zbawienia
według Josepha Ratzingera” ks. prof. UPJPII dr hab. Janusz Królikowski Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

10.15 - 10.45 Wykład: „Liturgia i dogmat. Znaczenie zasady lex orandi - lex credendi dla dogmatyki według Josepha Ratzingera i Aleksandra Schmemanna” ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

11.15 - 11.45 Wykład: „Benedykt XVI i św. Tomasz z Akwinu: liturgia Eucharystii w nauczaniu wielkich teologów” ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

11.45 - 12.15 Wykład: „Eucharystia darem dla Kościoła i świata w świetle Adhortacji Apostolskiej Benedykta XVI Sacramentum Caritatis” ks. prof. UAM dr hab. Dariusz Kwiatkowski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

12.15 - 12.45 Wykład: „Benedykta XVI hermeneutyka ciągłości a język liturgii” dr Wiktor Pskit Uniwersytet Łódzki

Sesje popołudniowe
Aula Wydziału Teologicznego UMK
przewodniczy: ks. prof. UMK dr hab. Krzysztof Krzemiński

14.30 - 15.00 Wykład: „Kapłan i liturgia: posługa słowa Bożego i sakramentów według Josepha Ratzingera” ks. prof. UMK dr hab. Krzysztof Krzemiński Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

15.00 - 15.15 Komunikat: „Rozumna służba Boża. Teocentryczny charakter liturgii w teologiczno-duszpasterskiej refleksji Benedykta XVI” ks. mgr Karol Rawicz-Kostro Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

15.15 - 15.30 Komunikat: „Eschatologiczna dynamika liturgii w nauczaniu Benedykta XVI” mgr Marta Migdał Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

15.30 - 15.45 Komunikat: „Liturgia jako budowanie Kościoła w świetle nauczania Benedykta XVI” ks. mgr Michał Borowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

15.45 - 16.00 Komunikat: „Recepcja wybranych postulatów reformy reformy liturgii w Mszale dla ordynariatów personalnych byłych anglikanów” mgr Paweł Beyga Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

Sala I A
przewodniczy: o. prof. UAM dr hab. Adam Wojtczak

14.30 - 15.00 Wykład: „Nauka Benedykta XVI o Maryi jako wzorze przeżywania liturgii słowa” o. prof. UAM dr hab. Adam Wojtczak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

15.00 - 15.15 Komunikat: „Muzyka w liturgii w świetle nauczania Benedykta XVI. Aspekty teologiczne, pastoralne i prawne” mgr Alan Kardyka Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

15.15 - 15.30 Komunikat: „Troska o piękno muzyki liturgicznej w wypowiedziach Josepha Ratzingera / Benedykta XVI” mgr Anna Wójtowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

15.30 - 15.45 Komunikat: „Muzyka liturgiczna w relacji do kultury w myśli Josepha Ratzingera / Benedykta XVI” ks. mgr Marcin Sadowski Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

15.45 - 16.00 Komunikat: „Cisza w liturgii w świetle nauczania Benedykta XVI” Ewa Łuczak, Paulina Jeżakowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Sala II A
przewodniczy: o. prof. UMK dr hab. Mieczysław Paczkowski

14.30 - 15.00 Wykład: „Ojcowie Kościoła i liturgia w katechezach środowych Benedykta XVI” o. prof. UMK dr hab. Mieczysław Paczkowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

15.00 - 15.15 Komunikat: „Teologiczno-liturgiczny sens Wielkiego Postu w homiliach wielkopostnych Benedykta XVI” ks. mgr Marek Kowalkowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

15.15 - 15.30 Komunikat: „Benedykt XVI a liturgia bizantyjska” mgr Maciej Dąbrowski Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

15.30 - 15.45 Komunikat: „Orientacja chrześcijańskiej świątyni w świetle nauczania Benedykta XVI” mgr Janina Bokun Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

15.45 - 16.00 Komunikat: „Postawa klęcząca w liturgii w nauczaniu Benedykta XVI” Paweł Caban Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej

Sala III A
przewodniczy: ks. dr Waldemar Bartocha

14.30 - 15.00 Wykład: „Biskup i liturgia w eklezjologii komunii Josepha Ratzingera / Benedykta XVI” ks. dr Waldemar Bartocha Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

15.00 - 15.15 Komunikat: „Natura prawdziwej reformy liturgicznej w myśli Josepha Ratzingera / Benedykta XVI” mgr Paweł Szumski Uniwersytet Szczeciński

15.15 - 15.30 Komunikat: „Benedykt XVI i nowy ruch liturgiczny” mgr Jakub Woźniak Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

15.30 - 15.45 Komunikat: „Współczesna liturgia papieska w świetle tradycji: Cappella Papale i Benedykt XVI” Bartłomiej Krzych Uniwersytet Rzeszowski

15.45 - 16.00 Komunikat: „Wobec inkulturacji liturgii. Celebracje liturgiczne Benedykta XVI w Afryce w trakcie podróży apostolskich w 2009 i 2011 roku” mgr Katarzyna Mich Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Sala 55
przewodniczy: ks. dr Krystian Kletkiewicz

14.30 - 15.00 Wykład: „Ordo Rituum pro Ministerii Petrini Initio Romae Episcopi (2005): obrzędy inauguracji pontyfikatu Benedykta XVI” ks. dr Krystian Kletkiewicz Gdańskie Seminarium Duchowne

15.00 - 15.15 Komunikat: „Znaczenie sztuki w liturgii w ujęciu Benedykta XVI” ks. mgr Zbigniew Łukasik Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

15.15 - 15.30 Komunikat: „Strój liturgiczny i pozaliturgiczny w papieskiej praxis Benedykta XVI” ks. mgr Maciej Kępczyński Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

15.30 - 15.45 Komunikat: „Paliusz w liturgii papieskiej Benedykta XVI” ks. mgr Paweł Szczęsny Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

15.45 - 16.00 Komunikat: „Liturgia papieska i protokół dyplomatyczny za pontyfikatu Benedykta XVI” mgr Michał Mikołajczak Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 


szypa2 (2017-03-28 19:41), ostatnia modyfikacja: 2017-04-02 13:13 (szypa2)

 

 

 

 

 

 

 

Wyświetleń: 4544

 
Pokrewne wątki
(na temat Benedykt XVI / liturgia):
Sympozjum o św. Jadwidze Śląskiej z okazji 750 rocznicy jej kanonizacji
Nowy miesięcznik liturgiczny
Ojciec Święty mianował nowego Sekretarza Kongrecji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Promocja książki Josepha Ratzingera „Sakrament i misterium”
Konferencja naukowa "Liturgia jednym aktem kultu"
Głosowanie w sprawie reformy liturgii
"Duch liturgii" kard. Ratzingera - wydanie w formie albumu
Nowa strona poświęcona liturgii
Książka o Summorum Pontificum
www.liturgista.pl :: copyright ks. dominik ostrowski 2005-2012 :: webmaster ostrowik