szukaj na stronie       
  Polecamy: ALCUINUS - Bibliografia Online || RUBER
LOGOWANIE nick: pass: ||załóż konto
 

Ostatnio:
INFOSERWIS: Kalisz - Chrystus w liturgii
2018-11-15 | szypa2

INFOSERWIS: Warszawa - Ojczyzna w liturgii
2018-11-11 | szypa2

INFOSERWIS: Poznań - Zmarł ks. prof. Bogusław Nadolski TChr
2018-10-20 | ostrowik

INFOSERWIS: Kraków - IX Międzynarodowe Sympozjum Liturgiczne Ad Fontes Liturgicos
2018-09-03 | laudem

INFOSERWIS: Watykan - Nowy ceremoniarz papieski
2018-02-09 | szypa2

INFOSERWIS: Watykan - Instrukcja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o relikwiach
2017-12-16 | szypa2


subskrybuj kanał rss

» INFOSERWIS » Polska » Lublin - KUL Wiosenne sympozjum ogólnopolskie pt. Moc Słowa Pańskiego
Lublin: KUL Wiosenne sympozjum ogólnopolskie pt. Moc Słowa Pańskiego
30-31 marca 2011

źródło: www.kul.pl

Instytut Nauk Biblijnych KUL, Instytut Homiletyki i Liturgiki KUL, Instytut Ekumeniczny oraz Dzieło Biblijne organizują w dniach 30-31 marca 2011 r. Wiosenne sympozjum ogólnopolskie pt. Moc Słowa Pańskiego. Adhortacja apostolska VERBUM DOMINI w refleksji biblijno-teologicznej.

Fragment plakatu sympozjum
Fragment plakatu sympozjum
Kliknij, aby powiększyć © KUL
Ogólnopolskie sympozjum poświęcone jest opublikowanej dn. 30 września 2010 r. adhortacji apostolskiej VERBUM DOMINI, która jest poświęcona Słowu Bożemu w życiu i misji Kościoła.
Podjęta refleksja ma pomóc przybliżyć i pogłębić treści adhortacji oraz ukazać znaczenie tego dokumentu tak dla teologii jak i dla „animacji biblijnej całego życia Kościoła”.

Sympozjum składa się z dwóch części, odpowiednio do struktury papieskiego dokumentu. Pierwsza z nich (30 marca) będzie poświęcona zagadnieniom biblijnym adhortacji, druga zaś (31 marca) problematyce liturgiczno-homiletycznej oraz ekumenicznej zawartej w VERBUM DOMINI.

Program:

30 MARCA (ŚRODA)
CZ. I: BIBLIJNA

8.30 - 8.50 Otwarcie Sympozjum

- ks. prof. dr hab. M. Kalinowski, Dziekan Wydziału Teologii KUL
- ks. prof. dr hab. H. Witczyk, Dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych KUL

8.50 - 10.30 Sesja I: przewodniczy: ks. prof. dr hab. H. Witczyk

- dr hab. K. Mielcarek (KUL), Dynamizm i eklezjotwórcza moc Słowa na podstawie formuł zawartych w Dz 6,7; 12,24; 19,20
- ks. prof. dr hab. W. Rakocy (KUL), Moc Pawłowego słowa w obliczu grzechów Koryntian
- ks. dr hab. D. Dziadosz (KUL), Spór o wiarygodność proroka. Ryt konsultacji Boga w 1 Krl 22
- ks. dr hab. W. Pikor (KUL), Dynamizm słowa Bożego w świetle Księgi Jeremiasza

11.00 - 13.00 Sesja II: przewodniczy: ks. dr hab. S. Szymik, prof. KUL

- ks. prof. dr hab. A. Tronina (KUL), Teologia słowa w Mdr 18,5-25
ks. prof. dr hab. A. Paciorek (KUL), Moc słowa - przypowieść o siewcy (Mk 4,3-20 par.)
ks. dr hab. M.S. Wróbel, prof. KUL (KUL), Bóg przemawiający w misterium swego milczenia (Mt 27,46)
ks. prof. dr hab. H. Witczyk (KUL), „Tym, którzy je przyjęli dało moc, aby się stawali dziećmi Bożymi” (J 1,12)

15.00 - 17.00 Sesja III: przewodniczy: ks. dr H. Drawnel

- ks. dr M. Kowalski (Kielce), Logos katallagēs (2 Kor 5,19). „Słowo” jednające świat z Bogiem i jego ambasadorowie
- ks. dr W. Popielewski, OMI (Obra), Ten który jest, który mówi i który zwycięża (Ap 19,11-21)
- ks. dr hab. S. Haręzga, prof. KUL (KUL), Aktualność teologiczno-pastoralna adhortacji apostolskiej Verbum Domini dla Kościoła w Polsce


31 MARCA (CZWARTEK)
CZ. II: LITURGICZNO-HOMILETYCZNA

8.30 - 10.30 Sesja IV: przewodniczy: ks. dr hab. Czesław Krakowiak, prof. KUL

- ks. prof. dr hab. Jacek Nowak, SAC (UKSW), Biblijna teologia liturgii
- ks. dr Piotr Kulbacki (KUL), Sakramentalny wymiar słowa Bożego w liturgii
- ks. dr Dominik Ostrowski (PWT Wrocław), Lekcjonarz eklezjalną interpretacją słowa Bożego

11.00 - 13.00 Sesja V: przewodniczy: ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL

- ks. dr hab. Stanisław Dyk, prof. KUL (KUL), Zbawcza moc homilii
- ks. prof. dr hab. Jan Twardy (UŚ Katowice), Konieczność poprawienia jakości homilii
- ks. prof. dr hab. Władysław Głowa (KUL), Integrująca funkcja homilii w całej liturgii

15.00 -17.00 Sesja VI: przewodniczy: ks. dr Sławomir Pawłowski KUL

- ks. dr Marcin Składanowski (WSD Drohiczyn), Słowo Boże w życiu Kościoła rzymskokatolickiego. Adhortacja Verbum Domini czytana przez katolika
- ks. lic. Artur Aleksiejuk (ChAT Warszawa), Słowo Boże w życiu Kościołów prawosławnych. Adhortacja Verbum Domini czytana przez prawosławnego
- ks. dr Dariusz Chwastek (ChAT Warszawa), Słowo Boże w życiu Kościołów protestanckich. Adhortacja Verbum Domini czytana przez luteranina

17.00 Zakończenie i podsumowanie sympozjum, ks. dr hab. Bogusław Migut, prof. KUL, ks. dr hab. Przemysław Kantyka, prof. KUL
 


ostrowik (2011-03-17 03:37), ostatnia modyfikacja: 2011-03-17 05:05 (ostrowik)

 

 

 

 

 

 

 

Wyświetleń: 10371

 
Pokrewne wątki
(na temat sympozjum / KUL):
Chrystus w liturgii
Ojczyzna w liturgii
Genetyka liturgii
Jaka liturgia przyszłości?
Sakrament kapłaństwa jako dar i tajemnica
Liturgia i ewangelizacja
VI Sympozjum liturgiczne
50. Sympozjum Wykładowców Liturgiki
47. Sympozjum Wykładowców Liturgiki
Sympozjum liturgiczne „Blaski i cienie reformy liturgicznej”

Archiwum

www.liturgista.pl :: copyright ks. dominik ostrowski 2005-2012 :: webmaster ostrowik